Ukategorisert

Høringsuttalelse for Ytre Hvaler Nasjonalpark

Hvaler Hytteforening har gjennomgått konsekvensutredningen og verneplanen, og vi ser mange positive sider ved å opprette en Nasjonalpark og i det som står skrevet i verneforskriften.

De foreslåtte fartsbegrensningene på sjøen er vi absolutt positive til, men kan se nytten av å tidsbegrense disse slik at de skal overholdes i perioden 01.05. – 01.09. da trafikken er størst.Rundt 50 hytter vil bli direkte berørt ved at hyttene vil bli liggende i verneområdet.

Vi har hittil ikke mottatt negative meldinger vedrørende opprettelse av nasjonalpark, men på bakgrunn av henvendelser vil vi dog sterkt oppfordre til noen små endringer i forslag til verneforskrift.

1.
Det gjelder forslag til verneforskrift punkt 1.3:
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a) ombygging av bygninger samt mindre utvidelser
b) gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
Når det gjelder dette punktet oppfordrer vi til at dagens ordlyd ”kan gi tillatelse til” endres til ”vil gi tillatelse til:”. Slik at gjenoppbygging ikke kan bli nektet fordi det ligger i nasjonalparken. Det vil gi hytteeiere en nødvendig forutsigbarhet og trygghet for innvesteringer.
Hvalers ordfører Paul Henriksen er blitt sitert i avisen slik at hytteeiere tror de er garantert gjenoppføring, og vi ønsker at verneforslaget skal være entydig på dette området.
2.
Videre gjelder det at parkeringsplasser ikke kan innlemmes i parken uten at de berørte får tildelt nye plasser i tilnærmet tilsvarendre avstand fra hytta. F. eks. ved Viker.
3.
Punkt 6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy i spesielle tilfeller: blant annet til vedlikehold og byggearbeid på hytter etc.
Hvaler 26.06.2007

Vi oppfordrer prosjektgruppen til å justere grensene for nasjonalparken slik at veier som i dagens forslag ligger i grenseområdet og benyttes for å få fram materialer, blir liggende utenfor parken og derfor ikke blir omfattet av restriksjonene. Det vises pr i dag varsomhet til naturen, og vi oppfordrer til at de videre kan benytte kjerreveier til frakting av møbler og materialer.
Det benyttes nå enkelte kjerreveier, som vei 6 side 21 i verneforslaget. Her har vi fått inn følgende presisering av de berørte:
Dette er en grasgrodd kjerre/traktorvei som følger terrenget, stedvis på gammel steinfylling, og som kan spores frem til Kutangen. Historisk har veien vært brukt som kjerrevei for landbruket og for fiskerne, helt fra den tid Vikerhavna var ved Skinnarholmen. Også i dag brukes veien som landbruksvei. I forbindelse med bygging og vedlikehold av områdets fem hytter, har veien fra 1964, vært anvendt til motorisert transport av materialer og utstyr.
4.
Videre er en hyttetomt uten byggetillatelse i Ørekroken blitt innlemmet i forslaget til nasjonalpark. Når selve tomten utgjør grensen ber vi dere vurdere dette på nytt, og se på om grensen for parken kan endres på dette punktet.
5.
Hvaler Hytteforening reagerer sterkt på at det er planer om å dumpe mellom 500.000 og 1,5 millioner kubikk mudder på innsiden av Belgen-fyret mot Kjøkøy. Vi vet hva mudring betyr for vannet som vil skylle inn på land nær dumpingstedet og videre utover på Hvaler på grunn av de kraftige strømmene i Løperen. Vi kan ikke se at dumping av mudder i sjøen ved Hvaler eller på innsiden av Hvaler kan være forenlig med Nasjonalpark. Samme hvor det dumpes i sjøen vil vi få forurensning, Hvaler Hytteforening vil sterkt anbefale at mudderet deponeres i landbaserte anlegg.

På vegne av

Hvaler Hytteforening

Jorunn Jensen Nestlededer

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.