Reguleringer/Infrastruktur

Høring-opprydding i spredt avløp i Hvaler kommune

Hvaler kommune har den 18.06.2020 i sak 28/20 vedtatt å legge forslag til plan for opprydding i spredt avløp i Hvaler kommune ut på høring og offentlig ettersyn.

Bakgrunnen for planen er krav som fremgår av EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000, implementert i norsk rett fra 1. januar 2007 ved forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften). Her fremgår det av § 4 at det kreves at tilstanden i overflatevann (kystvann, brakkvann og ferskvann) og grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene minst skal ha god økologisk og god kjemisk tilstand innen utgangen av 2021. En av de primære forurensningskildene i Norge er spredt avløp, altså private vann og avløpsløsninger. Vann- og avløpsavdelingen i Hvaler kommune har utarbeidet en plan for hvordan oppryddingen skal skje. Den regulerer alt fra identifisering av utslippskilder, til oppfølging og tilsyn av disse. Den regulerer også hvilke private løsninger vi godtar, og hvilke krav vi stiller til disse.

Planen påvirker alle som i dag eier eller drifter private avløpsanlegg på Hvaler. Den gjelder således for privat- og fritidseiendommer. Det samme gjelder næringsbygg.

Vedlagt ligger også kommunens forslag til ny forskrift for påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann i Hvaler kommune.

Høringsdokumenter:

Høringsbrev
Høringsnotat
Plan for opprydding i spredt avløp
Forslag til forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Hvaler kommune.

Dokumentene kan også hentes på Servicetorget, Rådhuset. Vi minner om den pågående koronasituasjonen, og ber dere ta kontakt med Servicetorget på telefon for å avtale henting. Oppgi referansenummer 2020/1402.

Eventuelle kommentarer til høringen kan innen 5. august 2020 rettes til postmottak@hvaler.kommune.no. Merk henvendelsen med referansenummer 2020/1402.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.