HelseLover og regler

GJELDENDE LOKAL CORONAFORSKRIFT PÅ HVALER FRA 5. MARS 2021

Denne forskriften er vedtatt av formannskapet i Hvaler kommune 4. mars 2021. Forskriften trer i kraft 5. mars 2021 kl. 00.00 (med unntak av tiltak knyttet til regulering av arrangementer, dette gjelder fra 9. mars kl. 00.00), og gjelder til og med 18. mars 2021.

Forskriftens formål er å fastsette lokale smitteverntiltak for å hindre eller begrense spredning av koronasmitte (SARS-CoV-2) gjennom å redusere antall nærkontakter i befolkningen, og gjennom dette forebygge sykdom og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten. 

En forskrift fører til at det ikke lenger er snakk om råd og anbefalinger, men om forbud og påbud. Det er politiet som skal påse at de nye tiltakene følges. Brudd på disse kan føre til straff.

Dette er forbudene og påbudene som gjelder fra og med fredag 5. mars til og med torsdag 18. mars:

Munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én (1) meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, ut over kortvarige passeringer, skal munnbind brukes på offentlig sted, herunder butikker, kjøpesentre, serveringssteder, tros- og livssynshus og lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Når det ikke er mulig å holde minst én (1) meters avstand til medreisende, skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.
 • Passasjerer i taxi skal bruke munnbind. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, for skoleskyss i grunnskolen, eller for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende, jf. første ledd.
 • Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Frisører og lignende bransjer, som er regulert i den nasjonale covid-19 forskriften § 15, følger de nasjonale kravene.

Antallsbegrensning i butikker mv.

Butikker og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst én meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal opplyses om maksimalt antall tillatte kunder ved inngangen. Det skal om nødvendig være vakthold som sørger for at kravet etterkommes.

Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

 • Det er ikke tillatt å drive innendørs gruppeidrettsaktivitet for voksne, i grupper på tre (3) eller flere. Det samme gjelder fritidsaktiviteter, som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Med voksne menes personer som er 20 år eller eldre.
 • Det er likevel tillatt med innendørs gruppetrening for toppidrettsutøvere.

Regulering av arrangementer

Dette avsnittet gjelder fra 9. mars kl. 00.00 og varer til og med torsdag 18. mars.

 • Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder.
 • Selv om kravene til avstand i § 13c blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:
  • 10 personer på innendørs arrangement, som regulert i covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstavene a til e, eller 50 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
  • 200 personer på utendørs arrangement, som regulert i covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstavene a til e.
 • Det er ikke tillatt å gjennomføre idrettsarrangementer, inkludert stevne, cup, turnering og kamp. Likevel tillates konkurranseaktivitet for barn og ungdom under 20 år i individuelle utendørsidretter, som ikke innebærer nærkontakt og som ikke samler mer enn 50 personer.

Du kan lese mer her også om de nasjonale forskiftene og anbefalinger:

https://www.hvaler.kommune.no/innhold/kampanjebokser-forside/koronavirus-generell-informasjon/

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.