Ukategorisert

Generasjonsskifte for fritidseiendommer – Arv og overdragelse

Generasjonsskifte for fritidseiendommer – Arv og overdragelse

Av advokat Eilert Eilertsen

Formålet med denne artikkelen er å gi en kort oversikt over enkelte av de utfordringer du som eier av en hytte bør ha tenkt igjennom.

Arveavgift:

Arveavgiften er fjernet fra og med 1. januar 2014. Endringen får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013, og for arv hvor dødsfallet skjedde etter 31. desember 2013. For gaver og arv i 2014 eller senere skal du ikke sende inn arvemelding eller gavemelding til Skatteetaten.

Skatt på gevinst ved senere salg:

Men arveoppgjøret kan fortsatt gi visse utfordringer som det er viktig å tenke over så tidlig som mulig. Dette knytter seg først og fremst til at et videresalg kan utløse et krav om gevinstskatt på 27 % av netto salgssum som overstiger den såkalte «inngangsverdien» på eiendommen.

«Inngangsverdien» er som hovedregel det du som eier betalte for eiendommen pluss påkostninger. Dette gjelder også ved overgang ved arv. Det betyr at en arving/gavemottaker som selger en hytte videre/overdrar til andre arvinger etter at skifteoppgjøret er avsluttet, kan risikere en stor skattebelastning.

Unntak for arv av bolig- og fritidseiendom:

Dersom du som eier tilfredsstiller kravene til eier/botid, og herunder selv kunne solgt hytta skattefritt, så gjelder ikke de nye reglene. Før du gir bort hytta bør du ha kunnskap om at overdragelsen tilfredsstiller vilkårene for skattefritt salg. Sørg for dokumentasjon for dette, herunder også for salgsverdien. Dette for beregning av senere gevinst.

Ta kontakt med advokat/skattekontor for nærmere informasjon ved slik planlegging.

Testament og planlegging for overgang til neste generasjon:

En stor utfordring med fritidseiendommer i dag, og som er økende, er at hyttas verdi er stor. Dersom barna blir uenige om hvem som skal bruke, beholde hytta, vil det kunne komme et krav om oppløsning av sameiet. I flere tilfeller har ingen av barna midler til å overta hytta. I et slikt tilfelle kan partene planlegge for situasjonen ved en avtale om at sameiet ikke kan oppløses.

Det oppstår også ofte konflikter om hvordan hytta skal brukes og hvordan ansvaret for driften og vedlikeholdet skal fordeles og utøves. Dette kan foreldrene bidra til å forebygge ved planlegging og fastsettelse av bruksregler.

Tilpasninger av hytta og utearealene:

Etter plan og bygningsloven vil en deling av hytta i to enheter være søknadspliktig. Kommunen har her regler i sin kommuneplan som forbyr slik deling av hytta. Men hytta kan tilpasses en slik todelt bruk uten at hytta deles i to enheter.

Hvordan unngå dokumentavgift?

Når du tinglyser en hjemmelsovergang, så utløses dokumentavgift på 2,5 % av markedsverdien. Ny eier må ikke tinglyse hjemmelsovergangen. For å være sikker på at givers/arvelaters kreditorer ikke kan ta beslag i eiendommen, kan det tinglyses en såkalt «urådighetsklausul. Men denne løsningen er ikke alltid så praktisk.

Bør giver/arvelater bestemme særeie for mottaker?

Dette kan få betydning der mottaker senere skilles fra ektefelle. Dette er en ordning som har fått mindre betydning, fordi du som hovedregel har rett til å ta med deg ut av ekteskapet de verdiene du har tatt med deg inn eller senere får i arv eller gave.

Avslutning:

Det viktigste rådet jeg kan gi er at du/dere er forberedt og planlegger overgangen før den kommer/skal gjennomføres.

Dersom du skulle ha noen konkrete spørsmål knyttet til disse utfordringene, så kan du rette disse til post@hvalerhytteforening.no. Det gjelder også andre spørsmål som kan tenkes å ha allmenn interesse. Du vil da i neste nummer av HvalerNytt få svar på dine spørsmål.

2 thoughts on “Generasjonsskifte for fritidseiendommer – Arv og overdragelse

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.