Diverse

Fredrikstad tingrett: Innløsning av hyttetomt på Siljeholmen

Saken om innløsning av hyttetomt på Siljeholmen har væt behandlet i Fredrikstad tingrett. Saken ble beskrevet i Fredrikstad blad denne uken og konklusjonen var at retten ikke var enig verken med hytteeier eller grunneier.

Fredrikstad blad skriver at retten heller ikke var enig med en takstmann som hadde satt pris på tomten. Retten mente tomteprisen var satt for lavt. Innløsningssummen ble til slutt satt til 640.000 kroner og 40.000 for båtfeste.

Både grunneier og hytteeier har vært enige om innløsning av tomten, men uenige om prisen.

Skjønnet i saken tok utgangspunkt i paragraf 37 i tomtefesteloven. Der heter det at innløsningsprisen skal settes til årlig festeavgift multiplisert med 25 eller 40 prosent av tomteverdien . I denne saken ble 40-prosent regelen brukt.

Partene var enige om at det skulle løses inn en tomt på 750 kvadratmeter.

Etter en grundig skjønnsmessig vurdering kom retten til at verdien på råtomten var 1 .650.00 kroner. Etter fratrekk av 50.000 kroner (verdistigning strøm/bygging av bro bekostet av hytteeierne) og med 40-prosentregelen ble da innløsningssummenn satt til kr. 640.000.

Ingen av partene vant helt fram med sitt syn i denne saken i følge Fredrikstad tingrett. Festeren hadde gitt et innløsningstilbud på 480.000 kroner, mens bortfester(grunneier) hadde krevd 720.000 kroner

One thought on “Fredrikstad tingrett: Innløsning av hyttetomt på Siljeholmen

  1. Fint at foreningen følger med på disse rettsavgjørelsene!

    Jeg håper dere også vil skrive mer om den svært interessante rettskraftige dommen om en hyttetomt på Asmaløy hvor grunneier krevde en innløsningssum på 1 million, men hvor Borgarting lagmanssrett ga tomtefesteren medhold i at festeforholdet skulle anses som tidsubegrenset og fastsatte en innløsningssum på 98 775 kroner.

    https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2017-109751?q=LB-2017-109751

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.