Diverse

FØRSTE MØTE I SAMARBEIDSFORUM MELLOM HVALER KOMMUNE OG HVALER HYTTEFORENING

Hvaler Hytteforening har i over et år fremmet samarbeid mellom hytteforeningen og Hvaler kommune gjennom møter med ordfører, rådmann og skattetakstnemnda. Vi har lenge ønsket faste møter med kommunen for å kunne være med å påvirke prosesser i kommunen.
Det ble derfor opprettet et ”Samarbeidsforum” bestående av 3 medlemmer fra styret i Hvaler Hytteforening, kommunalsjefen og næringsrådgiveren. I tillegg vil det på møtene komme representanter fra de ulike avdelingene/seksjonene i kommunen som vi ønsker å ta opp ting med
Vi hadde vårt første møte i dette forumet fredag 31.10.2014 med tema generell orientering, renovasjon, vann og avløp, kommunale planer, torghandel, parkering og HvalerNytt.
Renovasjon
Hyttefolket roses for renovasjon- og søppelhåndteringen. Det oppfordres fortsatt til å bruke miljøstasjonen på Sandbakken. Den er i hovedsak gratis å bruke. Det tas sikte på å modernisere stasjonen i løpet av 2015/16 slik at det blir mulig å ta imot flere fraksjoner som bl.a. plastavfall. Åpningstidene for miljøstasjonen finner du på kommunens hjemmesider. Det er blant annet åpent hver tirsdag kl. 07-kl 18 og lørdag kl. 09-kl 15, hele året.

Vårdugnaden
Kommunen vil sette inn annonse i HvalerNytt i mars med dato for vårdugnaden (planlegges før 17.mai 2015). Det vil da være mulig å kvitte seg med avfall gratis fra hus og hytter under vårdugnaden.

Kompostering
Reduksjon på ca. 32% av renovasjonsavgiften for de som har inngått avtale etter gjennomgått kurs og fremskaffet godkjent kompostbinge. Det blir arrangert kurs (info på kommunens hjemmesider og så vil det komme i HvalerNytt).

Vann og avløp
OBS! Oppfordring om å huske vannmåleravlesning når du forlater hytta for siste gang på høsten. Avdeling VARV sliter med å få inn vannmåleravlesinger fra vann – og kloakkabonnentene til tross for påminninger i Miljøkalenderen. Vann og avløpsabonnentene blir stadig purret, men det er dårlig med tilbakemeldingene. Hytteeierne som ikke melder inn vannforbruket, blir stipulert et vann- og kloakkforbruk etter areal som er på minimum 120 m3/år. Gjennomsnittsforbruket på en hytte i Hvaler kommune ligger på ca. 35 m3/år.

Smart Energi Vannmåler: Som nytt tiltak, vurderes muligheten for Smart Energi Vannmålere slik at vi skal kunne lese av vannforbruket til en hver tid, slik FEAS kan gjøre med de nye strømmålerne. I den forbindelse har kommunen tenkt å kontakte forsikringsselskapene for å høre om de kan være interessert i å være med på et samarbeid dersom det her også kan settes på en magnetventil som kan stenge ukontrollert vannbrudd som igjen kan medføre skader på bygning.

Status planarbeidet
Kommunen orienterte oss om at det fortsatt er om lag 800 ubebygde hyttetomter på Hvaler.
Det er politisk vedtatt å starte rullering av arealdelen i kommuneplanen. Dette stiller krav til medvirkning og innspill underveis i prosessen. Sjekk mer om dette på Hvaler kommunes hjemmeside.
Frist for innspill fra hytteforeningen og hytteeiere er 15.02.2015.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.