DiverseNæringsliv

Skeptisk til ny aktør med kommersielle interesser

image

Kilde: Norges Hytteforbund

Norges Hytteforbund har på ideell basis i mer enn 40 år arbeidet for hytteeiernes interesser, og hilser selvfølgelig alle initiativ for å bedre hytteeiernes interesser velkommen. Norges Hytteforbund har både enkeltstående hytteeiere og hyttevelforeninger som medlemmer, og representerer ca. 40 %96 45.000 hytteiere idag. Det vil si at ca. 10 % av alle landets hytteeiere er knyttet til Norges Hytteforbund.

Norges Hytteforbund er en ideell og upolitisk organisasjon uten noen form for kommersielle interesse.

Styreleder Halvor Stormoen i Norges Hytteforbund sier i en kommentar at det er god plass for alle som vil kjempe for hytteeiernes interesser, innenfor Hytteforbundet. Han fremhever likevel at alle tiltak som gjør hytteeierne mer synlig, er bra.

Stormoen er til tross for dette skeptisk til den nye aktøren, og mener at Norges Hyttelag slik laget er presentert i pressen, fremstår mer som en forretning enn en forening.

-Det nystiftede Norges Hyttelag er et AS, der det er skutt inn 7-8 millioner kroner. Laget får da en profil av et konsulentfirma som skal yte tjenester til de som knytter seg til som medlemmer. Er dette det vi ønsker i fremtiden? En organisasjon som på en eller annen måte ønsker å tjene penger på de samfunnsutfordringene vi står ovenfor?

– Norges Hytteforbund har gjennom sin mangeårige eksistens opparbeidet en posisjon som et troverdig organ når hytteeiernes interesser skal vurderes, både lokalt og sentralt.

– Vi er høringsinstans for de fleste aktuelle offentlige organer. En tillit det har tatt lang tid å etablere, men som fort kan rives ned ved agering uten inngående kunnskap om temaene.

Norges Hytteforbund vil fortsette å representere hytteeierne gjennom fanesaker som:

-Forståelsen for at hytteeierne ikke er turister i hyttekommunen, men delårsbeboere.
-Fokus på avgiftsmodellene, og stadige skjevfordelinger til ugunst for hytteeierne.
-Fokus på hytteeiernes plass i lokaldemokratiet, og arbeid for lokale, kommunale overbygninger som felles talerør i kommunene.
-Beskyttelse av urørt villmark, heri aktivitet i forbindelse med vindkraftverk, som er tidens nye industrianlegg.
-Fokus på strandsoneforvaltningen, og store skjevheter i denne, som rammer hytteeierne. Heri etableringen av stor mæler for oppdrett rett utenfor hytteområder.
Vår strategiske plattform synliggjøres årlig gjennom dokumentet ”NHF mener”, som også kan leses på vår hjemmeside.

Nærmere informasjon ved henvendelse til styreleder, gjennom halvor@stormoen.org,
eller til norges@hytteforbund.no