Diverse

Forslag om nye regler om regulering av festeavgiften ved forlengelse av festeavtaler

Regjeringen fremmet i slutten mars forslag til endring av tomtefestelovens regler om regulering av festeavgiften ved forlengelse av festeavtaler.

Bakgrunnen for lovforslaget er Den europeiske menneskerettsdomstolen dom av 12. juni 2012 der domstolen kom til at festerens rett til å kreve forlengelse av festeavtaler på samme vilkår som tidligere ved festetidens utløp var i strid med bortfesterens eiendomsvern.

Dommen viser tomtefesterlovens regler om forlengelse av festeavtaler må ta mer hensyn til bortfesters eiendomsrett.

Det nye forslaget til regjeringen går på at bortfesteren ved forlengelse av festeavtalen kan kreve regulering av festeavgiften ved et engangsløft. Den regulerte festeavgiften skal etter forslaget utgjøre 2,5 % av råtomverdien dog oppad begrenset til et høytestebeløp på kr 11378,-. Det høyeste beløpet gjelder for hvert mål tomt, eller pr. tomt dersom tomten er mindre enn et mål. Festerens rett til å kreve at avtalen forlenges ved festetidens utløp skal fortsatt gjelde.

Det nye forlaget om regulering av festeavgiften ved forlengelse kan føre til høyere innløsningsbeløp. Hovedregelen i dag er at innløsningssummen settes til 25 ganger årlig festeavgift eller regulering på innløsningstidspunktet. Velger en fester å innløse tomten når festetiden er ute, kan altså innløsningssummen settes til 25 ganger den festeavgiften bortfester kan kreve etter dette lovforslaget (2,5 % av råtomtverdien oppad begrenset til det nevnte høyeste beløp på kr 11378,-).

Det foreslås videre i det nye lovforslaget at det samme skal gjelde dersom fester innløser tomten etter ti år eller kortere før festetiden er utløpt.

For tidsbegrensede festeavtaler kan bortfesteren velge å kreve innløsningssummen satt til 40 % av råtomtverdien. Det nye lovforslaget gjør ingen endring i denne regelen.

Det ligger for øvrig i forlaget at det nye forlaget trer i kraft fra 1.7.15 og at den midlertidige loven da oppheves.

Hytteforeningen oppfordrer alle sine medlemmer til å tinglyse sine festekontrakter om dette ikke er gjort.

(Kilde: Regjeringen.no)

 

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.