Diverse

Feiring av nasjonaldagen på Hvaler? – se hva du kan delta på

17. Mai på Hvaler

PROGRAM FOR 17. MAI I HVALER 2016

Kl.08.00 Flaggheising ved Rådhuset.
Kl.08.15 Ferjeavgang fra Skjærhalden til Gravningssund, Nedgården og Herføl. Korpsmusikk underveis!
Kl.09.00 Bekransning av Sjømannsmonumentet ved Spjærøy kirke. Hvaler trivselskor og elever fra Åttekanten skole deltar.
Kl. 10.15 Bekransning av Sjømannsmonumentet ved Hvaler kirke. Hvaler musikkforening, tale fra Sjømannsforeningen og elever fra Floren skole deltar.
Kl. 10.35 Friluftsgudstjeneste på tusenårsstedet ved Hvaler kirke.
Kl. 11.05 Barnetoget går fra Hvaler kirke, ned Storveien til torget, videre opp Løkka, bort Prestehavna og Storveien tilbake til torget.
Kl. 11.50 Arrangement og tale for dagen på Skjærhalden torg. Hvaler Musikkforening spiller, elever fra skolene deltar med tale og sang, musikalske innslag og Brottungær.
Kl. 13.30 Markering av dagen på Dypedalåsen eldresenter. Hvaler musikk- forening, ordfører Eivind Borge og elever fra 5.trinn deltar med sang og blomsterutdeling. Kantinen er åpen fra kl. 12.
Kl. 13.00-15.00  FAU inviterer til feiring av nasjonaldagen ved Hvalerhallen.
Ta gjerne med noe å sitte på.

  • Salg av grillmat, brus, is, kaffe og kaker
  • Leker for barna
  • Loddsalg

Kl. 13:00 åpning ved FAU-leder

Kl. 13:30 underholdning av Brottungær

Kl. 14:00 underholdning fra scenen

Kl. 14:30 dukkevogn- og trehjulsykkeltog m/Hvaler musikkforening

Kl. 14:45 loddtrekning

NB: Kun kontantsalg, ta gjerne med mindre sedler og mynt!

 

HVALER KIRKE

I 2016 er det 60 år siden arbeidene med å restaurere Hvaler kirke ble avsluttet. Restaureringen som ble påbegynt i 1953 skulle vise seg å avdekke flere spennende funn. Dette førte til en omfattende utgravning både inne i og utenfor kirken. I jordmassene under gulvet fant man et stort antall mynter i tillegg til fragmenter av middelalderske glassmalerier, terninger, spillbrett, synåler, beslag, verktøy, briller og punger.

hvalerkirke
Hvaler kirke under gjenåpningsguds- tjenesten 18. mai 1956. Foto utlånt av Ragnar Bjørck

Hvaler kirke var stengt for bruk i den perioden arbeidene pågikk. Men dette hindret ikke folk i å oppsøke kirken, snarere tvert imot. Det som foregikk vakte naturlig nok nysgjerrighet, og daglig var det et skuelystent og interessert publikum som dukket opp. Disse ble vitne til hvordan det ble gravd frem to hustufter under kirken, den ene med et ildsted som kunne dateres 2000 år tilbake i tid. Det viste seg dermed at kirken trolig er bygget på et gammelt gudehov.

De kirkelige handlinger måtte nødvendigvis legges til andre steder. På Menighetshuset i Botne ble det avholdt gudstjenester, konfirmasjoner og begravelser. De som skulle gifte seg ble henvist til Spjærøy kirke. Det var først i 1961 at kirken skulle komme til å stå sentral i bygdas 17. mai-feiring, med egen gudstjeneste

på nasjonaldagen. I tiden frem til dette varierte det hvor markeringen av dagen foregikk, med en rulleringsordning rundt på de største øyene.

I 1956 som i 2016 lå nasjonaldagen i tilknytning til pinsehelgen, og det var nettopp i pinsen kirken ble tatt i bruk igjen. I den forbindelse ble Hvaler beæret med visitas fra biskopen i Oslo. Fredag 18. mai ble det holdt gjenåpningsgudstjeneste i Hvaler kirke, og den påfølgende dag var det barnegudstjeneste for skolebarna fra hele prestegjeldet.

 

SEND OSS DITT 17. MAI BILDE

bilder
17. mai komitéen takker 6. trinn for bidrag til årets 17. mai-program. Her ser dere fire tegninger som er tegnet av: Lilly og Iris fra Åttekanten skole og Tomine Kristine og Sara fra Flore skole. De øvrige tegningene vil dere kunne se på facebooksiden til kulturhvaler.

Tar du et blinkskudd i løpet av nasjonaldagen, send det gjerne til oss!

Husk å skrive hvem som er på bildet og hvor det er tatt.

Vi legger ut bilder fortløpende på vår facebookside,

http://www.facebook.com/kulturhvaler

De beste bildene premieres!

Bildene kan sendes til

kulturhvaler@hvaler.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANG TIL BEKRANSNING VED MONUMENTENE

Den norske sjømann er et gjennombarket folkeferd; hvor fartøy flyte kan, der er han førstemann,

hvor fartøy flyte kan, der er han førstemann.

På tokt og hjemme her, ved sund og skjær og fiskevær han har sin Gud i sinn og setter livet inn,

han har sin Gud i sinn og setter livet inn.

Men vesle fiskerbåt har båret frem så mangen dåd av mot og herlig kløkt, skjønt aldri den blev trykt, av mot og herlig kløkt, skjønt aldri den blev trykt.

Og mangen sjømanns liv fikk dødens krans av tang og siv, som burde hatt i gull sitt navn blant kjempekull,

som burde hatt i gull sitt navn blant kjempekull.

Hurra for dem i dag som farer under norske flagg! Hurra for losen som dem først i møte kom!

Hurra for losen som dem først i møte kom!

Hurra for dem som ror sin fiskebåt på hav og fjord! Hurra for alles lyst vår skjæromkranste kyst,

Hurra for alles lyst vår skjæromkranste kyst!

 

fyr

SANGER TIL GUDSTJENESTEN

Gud signe vårt dyre fedreland

Gud signe vårt dyre fedreland og lat det som hagen bløma!

Lat lysa din fred frå fjell til strand og vetter for vårsol røma!

Lat folket som brøder saman bu, som kristne det kan seg søma!

 

Vårt heimland i mørker lenge låg, og vankunna ljoset gøymde.

Men, Gud, du i nåde til oss såg, din kjærleik oss ikkje gløymde. Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet strøymde.

 

Vil Gud ikkje vera bygningsmann, me fåfengt på huset byggja.

Vil Gud ikkje verja by og land, kan vaktmann oss ikkje tryggja. Så vakta oss, Gud, så me kan bu i heimen med fred og hyggja!

 

No er det i Noreg atter dag med vårsol og song i skogen.

Om sædet enn gror på ymist lag, det brydder då etter plogen.

Så signe då Gud det gode såd, til groren ein gong er mogen!

 

Tekst: Elias Blix Melodi: C. E. F. Weyse

 

FAGERT ER LANDET

Fagert er landet du oss gav, Herre, vår Gud og vår Fader! Fagert det stig av blåe hav, soli ho sprett og ho glader, signar vårt land i nord og sud; såleis di åsyn lyser, Gud, over vårt Noreg i nåde.

Tidi ho renn som elv mot os, fort skifter sumar med vetter. Fader, ver alltid Noregs los radt til dei seinaste ætter!

Herre, vår Gud, vårt Noregs Gud, varda vårt land frå fjell til flud, lær oss å gå dine vegar!

 

Signa då, Gud, vårt folk og land, signa vårt strev og vår møde, signa kvar ærleg arbeidshand, signa vår åker med grøde!

Gud, utan deg den vesle urt veiknar og visnar, bleiknar bort, ver du oss ljoset og livet!

 

Tekst: Anders Hovden Melodi: Melchior Vulpius

 

DET GÅR ET FESTTOG GJENNOM LANDET

Det går et festtog gjennom landet! I by og dal, ved fjell og fjord.

Vi svinger flagget stolt for Norge, med hurrarop ifra syd og til nord.

 

Refreng:

Hurra! Vi marsjerer og vi synger sanger i rødt, hvitt og blått.

Kjenner frihetens rytme i kroppen. Fylt av glede for landet vårt.

 

Den store dagen vil vi feire.

Nå lyder takkens melodi

som stiger taktfast opp fra folket. Fra oss som ønsker et demokrati.

 

Refreng:

Syttende mai. Nå jubler våren! Nasjonen pynter seg til fest.

Gå sammen, elske fram verdier så alle trives. Da har vi det best.

 

Refreng:

Det går et festtog gjennom tiden der slekter har satt dype spor.

Med sine valg gav de oss framtid. Se, våre røtter de spirer og gror.

 

Tekst: Grethe Myhre Skottene Mel./Arr.: Carl-Andreas Næss

 

JA VI ELSKER DETTE LANDET

Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem,

furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem,

elsker, elsker det og tenker på vår far og mor,

og den saganatt som senker drømme på vår jord.

Og den saganatt som senker, senker drømme på vår jord.

 

Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud!

Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut.

Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett,

har den Herre stille lempet, så vi vant vår rett.

Har den Herre stille lempet, så vi vant, vi vant vår rett.

 

Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem,

furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem!

Og som fedres kamp har hevet, det av nød til seir.

Også vi når det blir krevet, for dets fred slår leir!

Også vi når det blir krevet,

for dets fred, dets fred slår leir!

3 thoughts on “Feiring av nasjonaldagen på Hvaler? – se hva du kan delta på

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.