FritidPolitikk

Etablerer kystsonenettverk for Oslofjorden

26 kystkommuner, fylkeskommunene og Statsforvalterne langs Oslofjorden, Oslofjordens Friluftsråd og Miljødirektoratet, har nå etablert et nettverket som skal jobbe for å bedre allmennhetens tilgang til fjorden.

Viken fylkeskommune bidrar på den måten til å oppfylle et viktig tiltak i Oslofjordplanen. 

Det første byggeforbudet langs fjorden kom allerede i 1954, og ble fulgt opp både i midlertidig strandlov i 1965, strandplanlov i 1971, plan- og bygningsloven av 1981 og i den siste plan- og bygningsloven fra 2008.

Til tross for alle gode lovhjemler, er store deler av strandsonen langs Oslofjorden bebygd og utilgjengelig for allmennheten. Dette vil kystsonenettverket forsøke å gjøre noe med.

– Det var stor entusiasme på oppstartsmøtet, med nesten 70 deltakere. Her sitter arealplanleggere, byggesaksbehandlere, jurister og friluftslivsrådgivere, så det mangler ikke på kompetanse.

– Planen er å ha en årlig fysisk samling samt 3-4 digitale møter. Med et nettverk der deltakerne kjenner hverandre ligger alt til rette for å ta opp og diskutere relevante problemstillinger, også utenom de faste møteplassene, sier Hilde Hermundsgård Reine, fylkesdirektør for plan, klima og miljø.

Eksempler på aktuelle temaer for nettverket er:

  • Dispensasjonspraksis i strandsonen
  • Gode reguleringsplaner i strandsonen
  • Sammenhengende kyststi
  • Statlig sikring av friluftslivsområder
  • Ulovlighetsoppfølging

Tekst/ foto: Eva Lill Kvisle

Tekst fra Viken fylkeskommunes hjemmeside.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.