Avgifter & skatterPolitikk

En demokratisk utfordring!

Det store flertallet av de som har eiendom i Hvaler kommune og dermed betaler eiendomsskatt har ingen mulighet til å påvirke hva slags politikk man fører eller hvor høy promille eiendomsskatten blir. Hytteeiere har som kjent ikke stemmerett i kommunen og dette ser jeg på som et stort demokratisk problem.

Nå kan det se ut til at det blir et flertall i kommunestyret på Hvaler for å beholde eiendomsskatten på 2 promille frem til 2017. Det er likevel viktig å minne om at hytteeierne bidrar med de største inntektene, men har ingen innflytelse på hva pengene brukes til.

Da eiendomsskatten ble innført brukte Stoltenberg 2 regjeringen etter mitt syn et slu grep og sa at det var frivillig å innføre denne svært usosiale skatten. Her skulle man ikke skatte etter evne, men basert på eiendommens verdi. En eiendom man for øvrig allerede hadde skattet betydelige beløp av gjennom årenes løp.

De kommunene som ikke hadde innført eiendomsskatten kunne se langt etter økte statlige overføringer så lenge de hadde mulighet til å innføre denne ”frivillige” skatten.

I alle eksemplene på eiendomsskatt den rødgrønne regjeringen presenterte i revidert budsjett i 2006 tok de utgangspunkt i at eiendomsskatten var basert på halvparten av markedsverdien på eiendommen og at det var mulig med et bunnfradrag. Hvaler kommune har som kjent innført 100% av markedsverdien og ikke tatt med bunnfradrag.

Når Dag W. Eriksen ønsker å kreve maksimalt av det de har lov til ifølge eiendomsskatteloven i årene fremover, går dette på tvers av det som ble forespeilet da Hvaler kommune innførte eiendomsskatten. I informasjonsbrevet som ble sendt ut før innføringen av eiendomsskatten ble det opplyst at kommunestyrets målsetting var å holde skattesatsen på samme nivå i de nærmeste årene. Det kan se ut til at flere av de politiske partiene vil holde seg til dette løftet og forstår at det finnes en smertegrense for hvor mye skattetrykk hytteeierne tåler. Dette er selvfølgelig gledelig.

Ved et generasjonsskifte vil jeg tro de fleste rett og slett ikke vil ha mulighet til å ta over hytta fordi de kommunale utgiftene i tillegg til eiendomsskatten er satt for høyt. For min egen del synes jeg det er trist at jeg ikke har mulighet til å beholde hytta hvor jeg har feriert i 39 somre. Det er et tankekors at det var Arbeiderpartiet som var med på å innførte denne særskatten som gjør det mulig for kun de velstående å beholde hytta. Jeg vil tro Jens Stoltenberg med sin stortingspensjon faller innenfor den sistnevnte kategorien. I hans tilfelle vil det med maksimal eiendomsskatt utgjøre litt over 50 000 nok i året.

Jeg vil anbefale Mona Vauger som sitter i kommunestyret på Hvaler for Arbeiderpartiet og som i september 2011 uttalte ”hyttefolket belaster kommunen uten å betale noe tilbake”, å lese rapporten fra Østfoldforskning som hun har fått tilsendt. Der kommer det frem at hyttefolkets bidrag er helt avgjørende for Hvaler. Representanter for næringslivet på Hvaler har uttalt at hyttefolket bidrar til gjennomsnittlig 50-60% av årsomsetningen og for enkelte hele 90%. Hyttefolkets andel skaper overskudd og gir trygge arbeidsplasser. De fastboende får et vareutvalg de aldri ville ha hatt ellers og hytteeierne bidrar til et mangfold av liv gjennom småbedrifter og tilleggsnæringer.

Mange av hytteforeningens medlemmer har tatt til orde for å boikotte det lokale næringslivet på Hvaler i mangel av andre aksjonsformer og i frustrasjonen over ikke å bli hørt. Vi ønsker å avvente med det fordi det vil gå utover en uskyldig tredjepart. Vi får håpe på at representanter for næringslivet på Hvaler forstår vår frustrasjon og bruker sin stemmerett lokalt. Alle vil tape på å tvinge mange av de nåværende hytteeierne vekk fra kommunen.

Tilbakeholdenhet i tilrivelsen av andres penger er ikke bare en dyd, men en nødvendighet for øyrikets legitimitet og kommunens troverdighet. Vi får håpe at noen av lokalpolitikerne på Hvaler leser dette innlegget og tar initiativ til tettere dialog med representanter for hyttefolket – om ikke av anne
grunn enn at de har tro på å følge demokratiske spilleregler.

For Hvaler hytteforening
Erik Thomas Kirkman

 

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.