Avgifter & skatter

Eiendomsskatt og økte festeavgifter, hvor går tålegrensen?

– Et utspill fra Tomtefesteforbundet v/leder Øyvind Bastiansen

Eiendomsskatten var temaet for «Debatten» på NRK torsdag 30.3.2017. Fokus var på hvor stor belastning dette var for vanlige folk, hvor mange allerede befinner seg på tålegrensen med betaling av avgifter. Det jeg også synes fortjener oppmerksomhet i denne sammenhengen, er det uføret en stor gruppe mennesker har kommet i som følge av politikernes mer eller mindre bevisste kompromisser rundt Lov om tomtefeste. Landets tomtefestere vil få en betydelig økning i festeavgiftene ved fornyelse av sine festekontrakter som en følge av lovendringen sommeren 2015. Og i tillegg er svært mange av disse også rammet av eiendomsskatten. Det er nemlig festeren som betaler eiendomsskatten selv om han/hun faktisk ikke juridisk eier tomta.

Det regjeringen gjorde gjennom lovendringen, var å ramme alle tomtefestere i stedet for å rette opp i de skjevheten som Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg påpekte! Dette har medført at så og si alle festere vil få en betydelig økning av festeavgiften, i mange tilfeller en mangedobling. Og dette kommer altså på toppen av eiendomsskatten! Og festetomter gjelder ikke bare hytter, et betydelig antall boliger er bygget på festetomter. Og så er mange av de som rammes av dette pensjonister!

Det er flere problemstillinger knyttet til fastsettelsen av festeavgiften.
• Oppregulert festeavgift, det såkalte engangsløftet kan bli svært høy. Spesielt dårlig ut kommer store tomter. Og det er vel disse som også får merke eiendomsskatten mest! En ny byrde på toppen av en annen byrde!
• Taksering av råtomter spriker svært mye, det kan fort utgjøre 100-300 % i forhold til laveste takst. Siden festeavgiften er direkte knyttet til taksten, er det avgjørende viktig å få en «riktig» takst. Takstmenn har tydeligvis svært forskjellig oppfatning av dette.

Konflikter rundt tomtefestelovens bestemmelser genererer stadig flere rettssaker. Festere risikerer å pådra seg store utgifter i forbindelse med slike saker, og utfallet er ofte usikkert. Mange saker som burde vært avgjort i retten kommer nok heller aldri så langt fordi mange festere er redde for å ende i et økonomisk uføre. Lov om tomtefeste er dessverre utviklet seg til å bli en kostbar affære for landets festere. Og dette kommer altså på toppen av eiendomsskatten!

3. april 2017

Hvaler Hytteforening er støtter Tomtefesteforbundets innspill og ut fra de henvendelser vi får fra medlemmer er øking av festeavgift blitt et utfordrende tema for mange som eier fritidsbolig på Hvaler. Gjennom medlemskap i Norges Hytteforbund arbeider Hvaler Hytteforening for å ny Tomtefestelov og avvikle Landbruksunntaket. Sannsynligvis er det denne veien vi må begynne om vi skal nå frem.
Mona Flemmen, leder

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.