Reguleringsplan

Det varsles med dette om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for felt BKB4 på Sand. Planprogrammet sendes samtidig til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 22.04.2021.

Det varsles med dette om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for felt BKB4 på Sand, Spjærøy i Hvaler kommune, iht. pbl § 12-8.

Det varsles samtidig om at forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. pbl § 4-1, og om at det skal innledes forhandlinger med Hvaler kommune om utbyggingsavtale om infrastruktur som veg, vann og avløp iht. pbl. § 17-4.

Forslagsstiller er Sand Terrasse AS. Plankonsulent er Griff Arkitektur AS.

Planområdet er på ca. 73 daa, og er i hovedsak uregulert, med unntak av areal langs fv. 108. I kommuneplanens arealdel er området kalt felt BKB4 og avsatt til framtidig fritids- og turistformål og næringsbebyggelse (hotell og bevertning). Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for etablering av hotell med tilhørende anlegg.

Plandokumentene finner du her:

https://www.hvaler.kommune.no/nyhetsarkiv/varsel-om-oppstart—horing-og-offentlig-ettersyn-av-planprogram-for-bkb4/?fbclid=IwAR3NU4Mx3bVQYD6aOGP4tHTmLWroXEc0gjVspBnPSOVGbqumiYr1a9FMCrA

I forslag til planprogram gis en nærmere beskrivelse av det aktuelle planområdet, formålet med planarbeidet, forholdet til gjeldende planer, forholdet til forskrift om konsekvensutredning, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, utbyggingsalternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Eventuelle spørsmål kan rettes til Griff Arkitetur AS.

Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte om planprogrammet og planprosessen den 08.04.2021 kl. 17.30. På grunn av koronasituasjonen blir møtet avholdt på nett (Teams). Ta kontakt med Griff Arkitektur AS for å få tilsendt invitasjon med lenke til møtet.

Innspill til planarbeid og planprogram sendes per e-post til kjersti@griffarkitektur.no eller per brev til Griff Arkitektur AS, Gamle Beddingvei 28, 1671 Kråkerøy. Høringsfristen for innspill og uttalelser er 22.04.2021.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.