Lover og regler

Godt gjennomført medlemsmøte

Posted on

Godt over 90 personer møtte opp på medlemsmøte søndag 27.  mars, da foreningen gjennomførte sitt første medlemsmøte etter pandemien. Temaet denne gangen var «Bygging i strandsonen» og «Ny renovasjonsordning og sortering». Det var tydelig at temaene var av interesse for medlemmene. I tillegg var det innlegg fra Valgkomiteen og advokatkontoret Nicolaisen & Co, samt Agro […]

Avgifter & skatter

Ordførerens julegave til innbyggerne på Hvaler ut året

Posted on

Alle hus og hytter på Hvaler slipper å betale abonnementsgebyr for vann og kloakk i fjerde kvartal. Denne julegaven fra kommunen utgjør 915 kroner i sparte utgifter for en vanlig husstand. I fjor gjorde kommunen det samme. Årsaken er bestemmelser om at kommunalt vann og kloakk skal drives etter selvkostprinsippet. Nå har kommunen oppdaget at […]

Vann-og avløp

Ny lov om samvirkeforetak kan berøre vann- og avløpslag (BA)

Posted on

1. januar 2008 trådte lov om samvirkeforetak i kraft. Loven klargjør rettstilstanden på samvirkerettens område, legger til rette for økt bruk av organisasjonsformen samvirkeforetak, samtidig som den ivaretar samvirkeforetakets særpreg som organisasjonsform. Mange etablerte økonomiske foreninger, andelslag som for eksempel veilag og garasjelag, og andre selskaper med begrenset ansvar er bygget på samvirkeprinsipper og vil […]