Ukategorisert

ENDRING I NY HYTTEFORSKRIFT

Posted on

Forskriften som forbyr opphold på hytte i annen kommune vil bli endret til at overnatting er forbudt. Unntaket er om man bor sammen med en som er smittet. Da kan man overnatte på hytta, mens den smittede må bli hjemme..§ 5 lyder nå:Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er […]

Miljø og naturforvaltning

Godkjenner utbygging på Stokken

Posted on

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner utbygging på Stokken i Hvaler kommune. Fylkesmannens innsigelse mot utbygging i strandsonen ble ikke tatt til følge.Publisert 25.02.2020 Departementet har lagt vekt på kommunens ønske om å legge til rette for et opplevelses- og turistsenter ved innfartsporten Stokken på Hvaler, og mener miljøkonsekvensene av tiltaket er begrensede. Departementets avgjørelse kan du lese her. […]

Ukategorisert

Særdeles godt fremmøte!

Posted on

Over 42 medlemmer hadde funnet veien til medlemsmøte om Arv- og generasjonsskifte som ble avholdt søndag 4.3. på Scandic Solli hotell i Oslo. Advokatene Lasse Egeberg og Lars Baklund fra advokatfirmaet Nicolaisen & Co ga oss en god innføring i tematikken rundt arv. Teamet er ikke enkelt og det er mange mulige veier. Det som […]

Ukategorisert

Hvem tar oppfordringen og overtar stafettpinnen?

Posted on

PRESSEMELDING fra Hvaler Hytteforening   Hvem tar oppfordringen og overtar stafettpinnen? Det norske Redningsselskap er nå 125 år og gjennomfører en kampanje hvor en kan kjøpe nautiske mil, som en støtte for å drifte redningsskøytene langs norskekysten og redde liv!   Hvaler Hytteforening har nå støttet redningsskøyta Horn Rescue som er stasjonert på Hvaler, og […]

Ukategorisert

Hvem er vår ny tilknyttede advokat Eilert Eilertsen?

Posted on

Advokat Eilert Eilertsen er 44 år, oppvokst på Kråkerøy og han tok juridikum i Oslo med avsluttende eksamen i 2000. Hans store interesse på den tiden var et ønske om å bidra positivt til natur og miljøsaker. Eilertsen ble ansatt i Hvaler kommune sommeren 2000, hvor han arbeidet med ulovligheter i strandsonen. Deretter arbeidet han, […]

Ukategorisert

Høringsuttalelse for Ytre Hvaler Nasjonalpark

Posted on

Hvaler Hytteforening har gjennomgått konsekvensutredningen og verneplanen, og vi ser mange positive sider ved å opprette en Nasjonalpark og i det som står skrevet i verneforskriften. De foreslåtte fartsbegrensningene på sjøen er vi absolutt positive til, men kan se nytten av å tidsbegrense disse slik at de skal overholdes i perioden 01.05. – 01.09. da […]