Ukategorisert

Årsmøte i Hvaler Hytteforening

Publisert den

Hvaler Hytteforening avholder sitt årsmøte lørdag 4. juli 2020 klokken 12.00 i Hvalerhallen på Asmaløy. I forhold til smittevernreglene har vi i år flyttet årsmøtet til Hvalerhallen på Asmaløy. Her er det bedre plass så vi trygt kan gjennomføre et årsmøte med de regulatoriske bestemmelsene som nå gjelder. Vi rigger oss til med god avstand […]

Ukategorisert

TEMAPLAN PARKERING,ELBIL-LADING OG LOKAL KOLLEKTIV TRANSPORT

Publisert den

TEMAPLAN PARKERING, ELBIL-LADING OG LOKAL KOLLEKTIV TRANSPORT I formannskapet 23.04.2020 i sak PS 48/20 skal også temaplan parkering, elbli-lading og lokal kollektiv transport diskuteres. Denne temaplanen belyser og problematisere de mange ulike sider av etablering, håndhevelse og utvikling av gode parkeringsløsninger i Hvaler Kommune. Videre settes det fokus på det stadig kende behovet for ladeløsninger […]

Ukategorisert

OPPSTART AV ARBEIDET MED KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Publisert den

PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN OG KOMMUNAL PLANSTRATEGI PÅ HVALER 2020-2031. Samfunnsdelen er det viktigste strategiske dokumentet til kommunen, og vil være førende forfremtidige arealplan, temaplaner og reguleringsplaner. Rådmannen mener at samfunnsdelen er i tråd mednasjonale føringer om forventinger til kommunal og regional planlegging 2019-2023, og de føringer som ligger i de regionale plandokumentene for Østfold.Kommuneplanen består […]

Ukategorisert

ENDRING I NY HYTTEFORSKRIFT

Publisert den

Forskriften som forbyr opphold på hytte i annen kommune vil bli endret til at overnatting er forbudt. Unntaket er om man bor sammen med en som er smittet. Da kan man overnatte på hytta, mens den smittede må bli hjemme..§ 5 lyder nå:Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er […]

Miljø og naturforvaltning

Godkjenner utbygging på Stokken

Publisert den

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner utbygging på Stokken i Hvaler kommune. Fylkesmannens innsigelse mot utbygging i strandsonen ble ikke tatt til følge.Publisert 25.02.2020 Departementet har lagt vekt på kommunens ønske om å legge til rette for et opplevelses- og turistsenter ved innfartsporten Stokken på Hvaler, og mener miljøkonsekvensene av tiltaket er begrensede. Departementets avgjørelse kan du lese her. […]