Ukategorisert

17. MAI PROGRAM FOR HVALER 2021

Posted on

På bakgrunn av sentrale føringer og tilpasninger til korona-situasjonen vil årets 17. mai få en tilsvarende gjennomføring som 2020. Med bakgrunn i dette vil følgende arrangementer bli gjennomført på nasjonaldagen. Vi oppfordrer alle til å følge arrangementene som livestreames på Facebook – 17. mai 2021 Hvaler   De som har anledning hilser bilkortesjen der den […]

Ukategorisert

HVALER HYTTEFORENINGS INNSPILL TIL REGULERINGSPLANEN SOM SKAL LEGGE TIL RETTE FOR ETABLERING AV HOTELL PÅ SAND

Posted on

Vedrørende: Felt BKB4-Sand, Spjærøy – Hvaler kommune. Plan-ID:301 144 Hvaler kommune varsler om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for felt BKB4 på Sand, Spjærøy, iht. §12-8. Det varsles at det skal innledes forhandlinger med Hvaler kommune om utbyggingsavtale om infrastruktur som veg, vann og avløp med den hensikt at reguleringsplanen skal legge til […]

Ukategorisert

Kommunestyret i Hvaler kommune har vedtatt å fastsette planprogram for kommunedelplan for Skjærhalden.

Posted on

Hvaler kommune har på sin hjemmeside følgende: 02.03.2021 kl. 10.45 Kommunestyret i Hvaler kommune har vedtatt å fastsette planprogram for kommunedelplan for Skjærhalden. Kommunestyret i Hvaler kommune har den 18.02.21 i sak 5/21 vedtatt å fastsette planprogram for kommunedelplan for Skjærhalden. Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en plan som legger til rette for en […]

Avgifter & skatter

UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2021 – KLAGE VEDRØRENDE FASTSATT EIENDOMSSKATTETAKST

Posted on

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt 17 desember 2020 for 2021, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 1.mars. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, (gårds-, bruks- og festenummer), eiendoms-skattetakstene, og utregnede eiendomsskattebeløp. Skattelistene er også lagt ut på […]

Ukategorisert

Hvaler kommune – Ny forskrift mot covid-19

Posted on

Denne forskriften er vedtatt av kommunestyret i Hvaler kommune 18. februar 2021. Forskriften trer i kraft 19. februar 2021 kl. 00.00, og gjelder til og med 4. mars 2021. Forskriftens formål er å fastsette lokale smitteverntiltak for å hindre eller begrense spredning av koronasmitte (SARS-CoV-2) gjennom å redusere antall nærkontakter i befolkningen, og gjennom dette […]

Ukategorisert

Nå blir det enklere og billigere å bygge terrasser og tilbygg

Posted on

Følgende pressemelding er lagt ut på regjeringen.no fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 16.02.2021 Fra 1. mai blir det enklere og billigere å bygge terrasser og små tilbygg på egen eiendom. − Dette er viktige endringer som fører til mindre byråkrati. Kommunene får frigjort tid, og folk får større frihet til å bygge på egen eiendom, sier […]

Ukategorisert

VIL FLYTTE FERGENE PÅ SKJÆRHALDEN

Posted on

Fredrikstad blad skriver 16.02.2021 at det er i forbindelse med at Hvaler kommune arbeider med en ny kommunedelsplan at dette forslaget kommer opp nå. Forslaget går på å flytte fergeleiene helt ytterst i havna mot Homlungen fyr. Eieren av fergeselskapet, Petter Parmer, ønsker at det skal være slik det er i dag og at det […]