Ukategorisert

PARKERING MED URSKIVE PÅ HVALER

Posted on

I samarbeid med Oslofjorden friluftsråd har Hvaler kommune innført parkering med urskive på enkelte parkeringsplasser. Urskivene er tilgjengelige på Servicetorget. Du finner mer informasjon, samt hvilke parkeringsplasser dette gjelder her, under punktet 12/24 timers parkering.

Diverse

Boliger til Ukrainske flyktninger – hva med bruk av din fritidsbolig?

Posted on

Hvaler kommune har allerede mottatt noen urkrainske flyktninger, men det forventes at detkan komme flere. Kommunen oppfordrer derfor privatpersoner som har hus/leilighet/rom ellerfritidsbolig, som kan brukes til bosetting av flyktninger om å ta kontakt med Servicetorget påtelefon 6937500. Dersom det kunne være aktuelt for deg å tilby husrom i din hytte anmoderhytteforeningen deg om å […]

Ukategorisert

Nye nasjonale korona tiltak

Posted on

Gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar. Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar. Tiltakene skal vurderes på nytt i starten av februar. Du kan lese mer her på Hvaler kommune hjemmeside: https://www.hvaler.kommune.no/nyhetsarkiv/dette-er-de-nye-nasjonale-tiltakene/ ‘

Ukategorisert

Ytre Hvaler nasjonalpark 2021

Posted on

Ytre Hvaler nasjonalparks besøkssenter ligger på Skjærhalden. Senteret ligger i tredje etasje på Kornmagasinet kulturhus, flott plassert i skjærgården ved Europas første marine nasjonalpark. 29. mai TANG OG TARE I HVERDAGSMATENKL. 10.00 For deg som ønsker å lære om denne kortreiste og næ- ringsrike ressursen, men mangler kunnskap og inspira- sjon til å komme i […]

Ukategorisert

17. MAI PROGRAM FOR HVALER 2021

Posted on

På bakgrunn av sentrale føringer og tilpasninger til korona-situasjonen vil årets 17. mai få en tilsvarende gjennomføring som 2020. Med bakgrunn i dette vil følgende arrangementer bli gjennomført på nasjonaldagen. Vi oppfordrer alle til å følge arrangementene som livestreames på Facebook – 17. mai 2021 Hvaler   De som har anledning hilser bilkortesjen der den […]

Ukategorisert

HVALER HYTTEFORENINGS INNSPILL TIL REGULERINGSPLANEN SOM SKAL LEGGE TIL RETTE FOR ETABLERING AV HOTELL PÅ SAND

Posted on

Vedrørende: Felt BKB4-Sand, Spjærøy – Hvaler kommune. Plan-ID:301 144 Hvaler kommune varsler om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for felt BKB4 på Sand, Spjærøy, iht. §12-8. Det varsles at det skal innledes forhandlinger med Hvaler kommune om utbyggingsavtale om infrastruktur som veg, vann og avløp med den hensikt at reguleringsplanen skal legge til […]