Ukategorisert

Årsmøte i Hvaler Hytteforening

Publisert den

Hvaler Hytteforening avholder sitt årsmøte lørdag 4. juli 2020 klokken 12.00 i Hvalerhallen på Asmaløy. I forhold til smittevernreglene har vi i år flyttet årsmøtet til Hvalerhallen på Asmaløy. Her er det bedre plass så vi trygt kan gjennomføre et årsmøte med de regulatoriske bestemmelsene som nå gjelder. Vi rigger oss til med god avstand […]

Ukategorisert

TEMAPLAN PARKERING,ELBIL-LADING OG LOKAL KOLLEKTIV TRANSPORT

Publisert den

TEMAPLAN PARKERING, ELBIL-LADING OG LOKAL KOLLEKTIV TRANSPORT I formannskapet 23.04.2020 i sak PS 48/20 skal også temaplan parkering, elbli-lading og lokal kollektiv transport diskuteres. Denne temaplanen belyser og problematisere de mange ulike sider av etablering, håndhevelse og utvikling av gode parkeringsløsninger i Hvaler Kommune. Videre settes det fokus på det stadig kende behovet for ladeløsninger […]

Ukategorisert

OPPSTART AV ARBEIDET MED KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Publisert den

PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN OG KOMMUNAL PLANSTRATEGI PÅ HVALER 2020-2031. Samfunnsdelen er det viktigste strategiske dokumentet til kommunen, og vil være førende forfremtidige arealplan, temaplaner og reguleringsplaner. Rådmannen mener at samfunnsdelen er i tråd mednasjonale føringer om forventinger til kommunal og regional planlegging 2019-2023, og de føringer som ligger i de regionale plandokumentene for Østfold.Kommuneplanen består […]

Ukategorisert

ENDRING I NY HYTTEFORSKRIFT

Publisert den

Forskriften som forbyr opphold på hytte i annen kommune vil bli endret til at overnatting er forbudt. Unntaket er om man bor sammen med en som er smittet. Da kan man overnatte på hytta, mens den smittede må bli hjemme..§ 5 lyder nå:Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er […]

Miljø og naturforvaltning

Godkjenner utbygging på Stokken

Publisert den

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner utbygging på Stokken i Hvaler kommune. Fylkesmannens innsigelse mot utbygging i strandsonen ble ikke tatt til følge.Publisert 25.02.2020 Departementet har lagt vekt på kommunens ønske om å legge til rette for et opplevelses- og turistsenter ved innfartsporten Stokken på Hvaler, og mener miljøkonsekvensene av tiltaket er begrensede. Departementets avgjørelse kan du lese her. […]

Ukategorisert

Særdeles godt fremmøte!

Publisert den

Over 42 medlemmer hadde funnet veien til medlemsmøte om Arv- og generasjonsskifte som ble avholdt søndag 4.3. på Scandic Solli hotell i Oslo. Advokatene Lasse Egeberg og Lars Baklund fra advokatfirmaet Nicolaisen & Co ga oss en god innføring i tematikken rundt arv. Teamet er ikke enkelt og det er mange mulige veier. Det som […]

Ukategorisert

Hvem tar oppfordringen og overtar stafettpinnen?

Publisert den

PRESSEMELDING fra Hvaler Hytteforening   Hvem tar oppfordringen og overtar stafettpinnen? Det norske Redningsselskap er nå 125 år og gjennomfører en kampanje hvor en kan kjøpe nautiske mil, som en støtte for å drifte redningsskøytene langs norskekysten og redde liv!   Hvaler Hytteforening har nå støttet redningsskøyta Horn Rescue som er stasjonert på Hvaler, og […]

Ukategorisert

Generasjonsskifte for fritidseiendommer – Arv og overdragelse

Publisert den

Generasjonsskifte for fritidseiendommer – Arv og overdragelse Av advokat Eilert Eilertsen Formålet med denne artikkelen er å gi en kort oversikt over enkelte av de utfordringer du som eier av en hytte bør ha tenkt igjennom. Arveavgift: Arveavgiften er fjernet fra og med 1. januar 2014. Endringen får betydning for gaver som gis etter 31. […]

Ukategorisert

Hvem er vår ny tilknyttede advokat Eilert Eilertsen?

Publisert den

Advokat Eilert Eilertsen er 44 år, oppvokst på Kråkerøy og han tok juridikum i Oslo med avsluttende eksamen i 2000. Hans store interesse på den tiden var et ønske om å bidra positivt til natur og miljøsaker. Eilertsen ble ansatt i Hvaler kommune sommeren 2000, hvor han arbeidet med ulovligheter i strandsonen. Deretter arbeidet han, […]