Ukategorisert

Nye nasjonale korona tiltak

Posted on

Gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar. Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar. Tiltakene skal vurderes på nytt i starten av februar. Du kan lese mer her på Hvaler kommune hjemmeside: https://www.hvaler.kommune.no/nyhetsarkiv/dette-er-de-nye-nasjonale-tiltakene/ ‘

Ukategorisert

17. MAI PROGRAM FOR HVALER 2021

Posted on

På bakgrunn av sentrale føringer og tilpasninger til korona-situasjonen vil årets 17. mai få en tilsvarende gjennomføring som 2020. Med bakgrunn i dette vil følgende arrangementer bli gjennomført på nasjonaldagen. Vi oppfordrer alle til å følge arrangementene som livestreames på Facebook – 17. mai 2021 Hvaler   De som har anledning hilser bilkortesjen der den […]

Ukategorisert

HVALER HYTTEFORENINGS INNSPILL TIL REGULERINGSPLANEN SOM SKAL LEGGE TIL RETTE FOR ETABLERING AV HOTELL PÅ SAND

Posted on

Vedrørende: Felt BKB4-Sand, Spjærøy – Hvaler kommune. Plan-ID:301 144 Hvaler kommune varsler om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for felt BKB4 på Sand, Spjærøy, iht. §12-8. Det varsles at det skal innledes forhandlinger med Hvaler kommune om utbyggingsavtale om infrastruktur som veg, vann og avløp med den hensikt at reguleringsplanen skal legge til […]

Ukategorisert

Kommunestyret i Hvaler kommune har vedtatt å fastsette planprogram for kommunedelplan for Skjærhalden.

Posted on

Hvaler kommune har på sin hjemmeside følgende: 02.03.2021 kl. 10.45 Kommunestyret i Hvaler kommune har vedtatt å fastsette planprogram for kommunedelplan for Skjærhalden. Kommunestyret i Hvaler kommune har den 18.02.21 i sak 5/21 vedtatt å fastsette planprogram for kommunedelplan for Skjærhalden. Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en plan som legger til rette for en […]

Avgifter & skatter

UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2021 – KLAGE VEDRØRENDE FASTSATT EIENDOMSSKATTETAKST

Posted on

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt 17 desember 2020 for 2021, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 1.mars. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, (gårds-, bruks- og festenummer), eiendoms-skattetakstene, og utregnede eiendomsskattebeløp. Skattelistene er også lagt ut på […]

Ukategorisert

Hvaler kommune – Ny forskrift mot covid-19

Posted on

Denne forskriften er vedtatt av kommunestyret i Hvaler kommune 18. februar 2021. Forskriften trer i kraft 19. februar 2021 kl. 00.00, og gjelder til og med 4. mars 2021. Forskriftens formål er å fastsette lokale smitteverntiltak for å hindre eller begrense spredning av koronasmitte (SARS-CoV-2) gjennom å redusere antall nærkontakter i befolkningen, og gjennom dette […]