Tomtefeste

Medlemsmøte om Tomtefeste

Posted on

Søndag 29. oktober ble det avholdt medlemsmøte om Tomterfeste med ca 110 personer tilstede. Hvis du ikke hadde anledning til å møte denne gang kan du se presentasjonen under: [pdf-embedder url=»https://www.hvalerhytteforening.no/wp-content/uploads/2017/11/171017-tomtefeste.pdf» title=»171017 tomtefeste»]

Lover og regler

Spennende kampanje igangsatt av Tomtefesteforbundet!

Posted on

Tomtefesteforbundet benytter nå anledningen før valget og gjør nå et massivt stunt mot politikerne i Tomtefestesaken. Tomtefesteforbundet har nå igangsatt en kampanje og sendt et «postkort» til samtlige politiske partier. Kampanjen har de kalt «Grunneiermakt til Tomtefestejakt» hvor de synliggjør eiere av fritidsboliger har fått en øking av festeavgiften på mellom 1000 til 84000 kroner […]

Politikk

Tomtefesteloven – en lov få våger å «røre»!

Posted on

Av Mona Flemmen, styremedlem i Norges Hytteforbund og leder av Hvaler Hytteforening (Innlegg til Næringspolitikk.no; 22.5.2017) En utdatert lov som er urettferdig, usosial og ikke minst gammeldags. Norges hytteforbund ser med glede at Arbeiderpartiets stortingsrepresentant i justiskomiteen, Lene Vågslid, i «Næringspolitikk.no» tar til ordet for å endre på den urettferdigheten som følger med tomtefesteloven. Norges […]

Diverse

Tomtefeste for ei annan tid

Posted on

Kilde: http://næringspolitikk.no/2017/05/15/tomtefeste-ei-annan/   Lene Vågslid 15. mai 2017   Lene Vågslid, stortingsrepresentant, Justiskomiteen I 2015 endra Høgre og FrP regjeringa tomtefesteloven. Dei sytte for å auke festeavgifta til 2,5 % for om lag 170.000 festarar i landet. Dei sytte for at tomteeigar er sikra ei trygg og god avkastning på sine festetomter. Arbeiderpartiet meiner at […]

Møter

Den nye Tomtefesteloven – hvilke konsekvenser kan den få for deg som fester?

Posted on

En oppsummering fra medlemsmøte om:Den nye Tomtefesteloven – hvilke konsekvenser kan den få for deg som fester? Oppsummering av styret (basert på foredrag av advokat Eilert Eilertsen og tomtefesteforbundet.) Bakgrunnen for endringen En gruppe grunneiere fremmet sak for Den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) etter å ha tapt i Høyesterett. EMD gav saksøkeren medhold i at de […]

Lover og regler

Tomtefeste – hva skjer nå?

Posted on

Denne artikkelen er i hovedsak en gjengivelse av informasjon på regjeringens hjemmeside. Avslutningsvis gis en kort oppsummering av tomtefesteforbundets innvendinger.  «Regjeringen har laget et forslag til endringer i tomtefesteloven som nå er til behandling i Stortinget og som foreslås å tre i kraft fra 1. juli 2015. Forslaget gjelder feste til bolighus og fritidshus og […]

Tomtefeste

Hva nå med festeavgiften?

Posted on

– En oppfølging På denne tiden i fjor skrev jeg et innlegg i HvalerNytt nr. 4 om festeavgiften.  Kort oppsummert omhandlet innlegget følgende.  EMD Strasbourg fastslo i 2012 at paragraf 33 i Tomtefesteloven, som omhandler hva bortfester kan kreve som regulering av festeavgiften stred mot menneskerettighetene og derfor måtte endres.  Regjeringen anket dommen, men anken […]

Tomtefeste

Liv Strand saken

Posted on

Spørsmålet var om festeavgiften skulle reguleres i samsvar med endringen i pengeverdi, eller med basis i dagens tomteverdi og rentenivå. Festekontrakten fra 1965 hadde flg reguleringsklausul: «Partene har rett til å kreve avgiften regulert hvert 10 år. Kommer enighet ikke i stand, fastsettes avgiften ved skjønn.» Norges Bondelag frykter nå at tomtefestedommen på Kjerringholmen kan […]

Tomtefeste

Liv Strand fikk medhold i Høyesterett

Posted on

Festeavgiften skal reguleres etter pengeverdi Spørsmålet var om festeavgiften skulle reguleres i samsvar med endringen i pengeverdi, eller med basis i dagens tomteverdi og rentenivå. Festekontrakten fra 1965 hadde flg reguleringsklausul: «Partene har rett til å kreve avgiften regulert hvert 10 år. Kommer enighet ikke i stand, fastsettes avgiften ved skjønn.» I 2002 krevde grunneier […]