Miljø og naturforvaltning

Godkjenner utbygging på Stokken

Publisert den

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner utbygging på Stokken i Hvaler kommune. Fylkesmannens innsigelse mot utbygging i strandsonen ble ikke tatt til følge.Publisert 25.02.2020 Departementet har lagt vekt på kommunens ønske om å legge til rette for et opplevelses- og turistsenter ved innfartsporten Stokken på Hvaler, og mener miljøkonsekvensene av tiltaket er begrensede. Departementets avgjørelse kan du lese her. […]

Reguleringsplan

Detaljplan for gang- og sykkelvei Puttesund – Åsebu

Publisert den

Hvaler kommune skriver følgende på sin hjemmeside om detaljplan for gang- og sykkelvei Puttesund – Åsebu. Kommunestyret i Hvaler vedtok 15.02.2018 i sak 4/18 at «Detaljplan for gang- og sykkelveg Puttesund-Åsebu, arealplanID 0111140». Detaljplanen er utarbeidet av Rambøll AS på vegne av Hvaler kommune. Formålet med planen er å etablere en ny gang- og sykkelveiforbindelse […]