Reguleringer/Infrastruktur

Nå skal Kråkerøybrua og Kjøkøysundbrua vedlikeholdes

Posted on

Høsten 2021 skal Viken fylkeskommune foreta vedlikehold på både den gamle Kråkerøybrua og Kjøkøysund bru i Fredrikstad. Det medfører noen begrensninger og omkjøringer på veien til Kråkerøy og Hvaler fra midten av august til slutten av oktober i år. – Både den gamle Kråkerøybrua og Kjøkøysund bru er gamle, og trenger sårt vedlikehold og reparasjoner. Derfor […]

Reguleringer/Infrastruktur

Nå skal Kråkerøybrua og Kjøkøysundbrua vedlikeholdes

Posted on

Høsten 2021 skal Viken fylkeskommune foreta vedlikehold på både den gamle Kråkerøybrua og Kjøkøysund bru i Fredrikstad. Det medfører noen begrensninger og omkjøringer på veien til Kråkerøy og Hvaler fra midten av august til slutten av oktober i år. Du finner mer informasjon her: Nå skal Kråkerøybrua og Kjøkøysundbrua vedlikeholdes – Viken fylkeskommune

Reguleringer/Infrastruktur

HVALERTUNNELEN SKAL SPRØYTES HVIT INNVENDIG.

Posted on

Hvalertunnelen skal sprøytes hvit slik at den lyses opp med hvit mørtel på veggene, skriver Fredrikstad blad 27.mai 2021. Arbeidet skal starte opp natt til mandag 31. mai 2021 og vil vare i 5 netter. Jobben skal gjøres om natten med oppstart klokken 20.00 og avsluttes klokken 06.00 Innenfor dette tidsintervallet kan det bli ventetid […]

Reguleringer/Infrastruktur

ET LØP PÅ PUTTESUNDBRUA VIL DELVIS VÆRE STENGT I 3 UKER FRA 31. MAI 2021

Posted on

Et løp på Puttesundbrua vil delvis være stengt i 3 uker fra mandag 31. mai 2021. Det varsles køer og trafikken vil gå i puljer med manuell dirigering i rushtiden. Det er rekkverkene på brua som skal skiftes ut. Du kan lese mer i Fredrikstad blad her: https://www.f-b.no/blir-delvis-stengt-i-tre-uker-varsler-koer/s/5-59-2257711?fbclid=IwAR0Uqn17jMuvjXLr1w5f_h3-DcqYQUMGQ5Rq_zkBc0s7LV5xICXF9z5t4fg&access=granted

Lover og regler

Nye regler om fartsgrenser på sjøen

Posted on

Pressemelding | Dato: 21.04.2021| Nr: 74/21 (Samferdselsdepartementet) – Bruk av fritidsfartøy gir stor glede for mange, særlig nå som sommeren nærmer seg. Det er viktig å minne om at det også på sjøen er fartsgrenser som må overholdes, slik at det er trygt for alle å ferdes på sjøen. Jeg vil oppfordre alle til å laste ned Båtfart, […]

Reguleringer/Infrastruktur

Hytteforeningen oppfordrer på det sterkeste om 50 km/t og hyppige kontroller på Stokken.

Posted on

Av leder i Hvaler Hytteforening, Mona Flemmen «Vår store bekymring er når trafikken og tilreisingen til Hvaler virkelig tar seg opp. Sommeren 2021 kommer til å gi Hvaler flere besøkende enn noen gang.» Hvaler Hytteforening (med sine ca. 1800 medlemmer som er eiere av fritidseiendommer på Hvaler) har nå kontaktet Statens vegvesen m.fl., og informert […]

Reguleringer/Infrastruktur

Hva skjer med utvidelsen av Borg havn?

Posted on

Det er å lese at det fra Kystverkets side ikke er ført opp noe midler til utvidelse av Borg havn. Planen var at arbeidet med å utvide havna og farleden skulle starte opp i 2022. Nå ser det helt mørkt ut. Selv om de økonomiske beregningene nå er nedjustert betraktelig går regnestykket fremdeles i minus. […]

Avgifter & skatter

Flere parkeringsplasser på Skjærhalden?

Posted on

Hvaler Hytteforening heier på Vidar Asbjørnsens private initiativ til å endre pukkverksplanene til båthotell, verksted for fritidsbåtflåten og parkering og ladestasjoner for el-biler. Initiativet er i tråd med Hvaler Hytteforenings innspill til kommunedelplan for Skjærhalden; forlenge gang- og sykkelveien fra Hvaler kirke til tunellen og anlegge mange flere parkeringsplasser for oss deltidsboende, våre gjester, friluftsfolk, […]