Kommunikasjon

Kjøkøysund brua – er den virkelig trygg som det sies?

Posted on

Fredrikstad Blad skriver nå om usikkerheten som har oppstått rundt Kjøkøysund bru og det nye dekke. Erling Rebnord, leder i Kjøkøy velforening, forteller til FB at flere er engstelige etter at det nye dekket har gitt mer vibrasjon i brua. Ifølge bruforvalter Kine Thoresen skal rystelsene være «ufarlige, men kan oppleves som ubehagelige.» Det ble […]

Politikk

Drivhus lovlig oppført i strandsonen!

Posted on

Vi kunne torsdag 7. april lese en artikkel i Fredrikstad blad om at det er oppført et 17 m2 stort drivhus i strandsonen i Botnekilen. Drivhuset som er oppført av en fastboende, er godkjent satt opp av Hvaler kommune. En hytteeier i nærheten, som etter loven ikke er krevet nabovarslet, har påklaget tiltaket 4 måneder […]

Lover og regler

Godt gjennomført medlemsmøte

Posted on

Godt over 90 personer møtte opp på medlemsmøte søndag 27.  mars, da foreningen gjennomførte sitt første medlemsmøte etter pandemien. Temaet denne gangen var «Bygging i strandsonen» og «Ny renovasjonsordning og sortering». Det var tydelig at temaene var av interesse for medlemmene. I tillegg var det innlegg fra Valgkomiteen og advokatkontoret Nicolaisen & Co, samt Agro […]

Reguleringer/Infrastruktur

Asfaltering av fylkesveiene på Hvaler i 2022

Posted on

I løpet av 2022 skal Viken fylkeskommune legge ut ca. 190 324 tonn asfalt på i overkant av 250 kilometer fylkesvei. Arbeidene starter opp i mai og varer til oktober 2022. På Hvaler skal det legges asfalt på følgende fylkesveier i 2022: Fv. 1126 Bekkene – Spjærøy Fv. 1136 Hvaler kirke – Grinda Fv. 1140 Svanekil – […]

Diverse

Vannet stenges i området Håbu/Viker i morgen

Posted on

Hvaler kommune skriver på sin hjemmeside: Driftsmelding – vannet stenges i området Håbu/Viker, tirsdag 30. november mellom kl 08.30 og 14.00. Grunnet planlagt vedlikehold/reparasjon stenges vannet i området Håbu/Viker, tirsdag 30. november mellom kl 08.30 og 14.00. Adressene det gjelder vil få varsel på SMS.  Tapp forbruksvann på forhånd etter eget behov. Det er normalt […]

Kommunikasjon

Samferdselsministeren lover 30 prosent prisskutt på riks- og fylkesveinettet i 2022.

Posted on

Fredrikstad blad skriver i sin avis 11. november at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil redusere fergeprisene på riks- og fylkesveinettet i 2022. Det er Østfold kollektiv som står for båtrutene mellom Skjærhalden og Nordre- og Søndre Sandøy samt Herføl. Og Østfold kollektiv er igjen eid av Viken fylkeskommune. Ordfører Mona Vauger er fornøyd med at fergeprisene […]