Reguleringer/Infrastruktur

Hytteforeningen oppfordrer på det sterkeste om 50 km/t og hyppige kontroller på Stokken.

Posted on

Av leder i Hvaler Hytteforening, Mona Flemmen «Vår store bekymring er når trafikken og tilreisingen til Hvaler virkelig tar seg opp. Sommeren 2021 kommer til å gi Hvaler flere besøkende enn noen gang.» Hvaler Hytteforening (med sine ca. 1800 medlemmer som er eiere av fritidseiendommer på Hvaler) har nå kontaktet Statens vegvesen m.fl., og informert […]

Reguleringer/Infrastruktur

Hva skjer med utvidelsen av Borg havn?

Posted on

Det er å lese at det fra Kystverkets side ikke er ført opp noe midler til utvidelse av Borg havn. Planen var at arbeidet med å utvide havna og farleden skulle starte opp i 2022. Nå ser det helt mørkt ut. Selv om de økonomiske beregningene nå er nedjustert betraktelig går regnestykket fremdeles i minus. […]

Avgifter & skatter

Flere parkeringsplasser på Skjærhalden?

Posted on

Hvaler Hytteforening heier på Vidar Asbjørnsens private initiativ til å endre pukkverksplanene til båthotell, verksted for fritidsbåtflåten og parkering og ladestasjoner for el-biler. Initiativet er i tråd med Hvaler Hytteforenings innspill til kommunedelplan for Skjærhalden; forlenge gang- og sykkelveien fra Hvaler kirke til tunellen og anlegge mange flere parkeringsplasser for oss deltidsboende, våre gjester, friluftsfolk, […]

Reguleringer/Infrastruktur

PAPIRFRITT PARKERINGSSYSTEM PÅ HVALER

Posted on

25.05.2020 kl 14.00 Papirfritt parkeringssystem er innført på Hvaler Kommunes parkeringsplasser. Automatene fungerer slik at man taster inn registreringsnummeret på kjøretøyet, mc eller moped, og betaler for det tidsrommet man planlegger å stå parkert.Parkeringslappen i frontruta blir da overflødig– parkeringsvaktene skanner registreringsnummeret for å sjekke om du har betalt. Du kan lese mer om dette her.

Reguleringer/Infrastruktur

Lokalvarsling

Posted on

Noen lurer på hvorfor deres mobilnummer som ikke er oppgitt får sms-varsling Det har kommet et par spørsmål om at enkelte har mottatt en SMS fra kommunen idet de har kjørt inn i kommunen. Det er også kommet melding til telefoner som ikke er registrert av kommunen. Hvordan har de fått tak i mitt telefonnummer […]