Møter

Kommunestyremøte 14.10.2021 klokken 1700

Posted on

Det er kommunestyremøte på Hvaler torsdag 14.10.21 klokken 1700 på Rådhuset. Sakslita kan du lese her: https://www.hvaler.kommune.no/innhold/politikk-og-innsyn/motekalender/#se:mote/moteid:1441/utvalgid:12 Dersom du ønsker å følge møtet på nettet, finner du linken her: https://kommunetv.hvaler.kommune.no/

Politikk

Formannskapsmøte på Hvaler 30.09.2021

Posted on

Saksliste er lagt ut for neste formannskapsmøte på Hvaler 30.09.2021 klokken 1700 på Rådhuset med blant annet tertialrapport 2. tertial 2021 og rapport om kommunens finansforvaltning. Sakslita finner du her: https://www.hvaler.kommune.no/innhold/politikk-og-innsyn/motekalender/#se:mote/moteid:1433/utvalgid:9

Fritid

Hvaler Hytteforening støtter sin lokale redningsskøyte

Posted on

Hvaler Hytteforening overrekker redningsskøyta Ragnar Staud Platou en gavesjekk på kr 75 000,- lørdag 28.8. kl 12:00 på Skjærhalden. Foreningen ønsker å støtte skøyta for den enorme innsatsen den gjør for både hytteeiere og fastboende på Hvaler. Lørdag 28. august vil det være overrekkelse av kr 75 000,- til den nye redningsskøyta som nå er […]

Diverse

Hyttefolk kan forhåndsstemme på Hvaler om ønskelig

Posted on

Velgere som ønsker det kan forhåndsstemme. Velgere som ønsker det, kan forhåndsstemme fra tirsdag 10. august og fram til fredag 10. september. Forhåndsstemming foregår på følgende steder: Rådhuset. Åpent hverdager kl 08:00 – 15:30. Universelt utformet. Ødegårdskilen, i egen «valgbu» plassert mellom Bademiljø og Rema1000. Åpent tirsdager og torsdager kl 15:00 – 18:00. Inngangstrapp kan […]

Politikk

Kommunestyremøte på Hvaler 26. august 2021 klokken 1700 på Teams.

Posted on

Det er 2 saker til behandling: Ansettelse av rådmann. Delegering av myndighet til å forberede og utarbeide innstilling. Nyvalg av formannskapet, etter lovlighetskontroll Du finner sakene her: https://www.hvaler.kommune.no/innhold/politikk-og-innsyn/motekalender/#se:mote/moteid:1459/utvalgid:12 Og sendingen kan du følge på denne linken: https://kommunetv.hvaler.kommune.no/une.no/

Politikk

FORMANNSKAPET PÅ HVALER MÅ ENDRES

Posted on

Fredrikstad blad skriver at formannskapet i Hvaler kommune må endres etter at Statforvalteren (Fylkesmannen) har kommet fram til at det er feil sammensatt. Det nåværende formannskapet, som har styrt på Hvaler i snart 2 år, er ugyldig valgt og må dermed tre til side i følge avisen. Problemet i forbindelsen med det nåværende formannskapet er […]

Lover og regler

HVALER KOMMUNE VIL HYRE INN EN BYGGESAKSDETEKTIV

Posted on

I følge Fredrikstad Blad 21.05.2021 vil kommunedirektøren på Hvaler hyre inn en byggesaksdetektiv. Dette vil han gjøre for å få bukt med ulovlige byggearbeider på Hvaler. Fredrikstad Blad skriver at kommunen sliter med en stor bunke med tips om ulovligheter som de ikke har hatt kapasitet til å ta tak i. Nylig skrev avisa at […]

Møter

Kommunestyremøte på Hvaler 6. mai 2021 klokken 1700

Posted on

Det er kommunestyremøte på Hvaler 6. mai 2021 klokken 1700 på Zoom. Sakslista er her for de som er interessert: https://www.hvaler.kommune.no/innhold/politikk-og-innsyn/motekalender/#se:mote/moteid:1438/utvalgid:12 Møtet kan også følges på denne linken: https://kommunetv.hvaler.kommune.no/