Avgifter & skatter

Statsbudsjettet lagt frem for 2023

Posted on

Statsbudsjettet ble lagt frem for det norske folk 6. oktober noe det var knyttet store forventninger til. Mange husholdninger er nå presset på grunn av høye bokostnader. Høye strømpriser og økte renter gjør innhugg i mange private budsjetter. I tillegg har vi nå en høy prisvekst på matvarer, drivstoff – såkalte basisvarerHer er noen av […]

Møter

KOMMUNESTYREMØTE – HVALER KOMMUNE 15.09.2022 KLOKKEN 1700

Posted on

Det avholdes kommunestyremøte på Hvaler torsdag 15. september 2022 klokken 1700 på Rådhuset. Sakslista finner du her: https://www.hvaler.kommune.no/innhold/politikk-og-innsyn/motekalender/#se:mote/moteid:1513/utvalgid:12 Fra sakslista kan nevnes: Salg av restområdet ved Åttekanten skole Hvaler sambandet fra 2024 Revidering av eiendomsskattevedtektene for Hvaler kommune Interpellasjoner: a)strømsparetiltak og b) hytta som bolig Kommunestyremøtet streames her: https://kommunetv.hvaler.kommune.no/

Politikk

KOMMUNESTYREMØTE 16.06.2022

Posted on

Det er møte i kommunestyret på Hvaler, torsdag 16. juni klokken 1600. Saklista finner du på kommunens hjemmeside: https://www.hvaler.kommune.no/innhold/politikk-og-innsyn/motekalender/#se:mote/moteid:1512/utvalgid:12 Av saker finner du blant annet: -årsregnskap og årsmelding 2021 -rapport 1. tertial 2022 -etterbruk av Åttekanten -forskrift om adferdsregler for Ørekroken friluftsområde -uttalelse – Offentlig ettersyn av reguleringplane – Fylkesvei 108 ny Kjøkøysund bru inkludert […]

Politikk

Drivhus lovlig oppført i strandsonen!

Posted on

Vi kunne torsdag 7. april lese en artikkel i Fredrikstad blad om at det er oppført et 17 m2 stort drivhus i strandsonen i Botnekilen. Drivhuset som er oppført av en fastboende, er godkjent satt opp av Hvaler kommune. En hytteeier i nærheten, som etter loven ikke er krevet nabovarslet, har påklaget tiltaket 4 måneder […]

Diverse

Boliger til Ukrainske flyktninger – hva med bruk av din fritidsbolig?

Posted on

Hvaler kommune har allerede mottatt noen urkrainske flyktninger, men det forventes at detkan komme flere. Kommunen oppfordrer derfor privatpersoner som har hus/leilighet/rom ellerfritidsbolig, som kan brukes til bosetting av flyktninger om å ta kontakt med Servicetorget påtelefon 6937500. Dersom det kunne være aktuelt for deg å tilby husrom i din hytte anmoderhytteforeningen deg om å […]