Lover og regler

Til høring og offentlig ettersyn – forskrift om adferdsregler for friluftsområdene Stuevika og Storesand

Posted on

06.04.2021 kl 15.30 Hvaler kommune har den 25.03.2021 i sak 15/21 vedtatt å legge forslag til nye forskrifter for adferdsregler i områdene Stuevika- og Storesand friluftsområde ut på høring og offentlig ettersyn. Forskriftene er ment å regulere adferd i friluftsområdene, som i dag mangler regulering. Saksfremlegg med tilhørende forskrifter finner du nedenfor: SaksfremleggForskrift om adferdsregler […]

Politikk

KOMMUNESTYREMØTE PÅ HVALER 25.03.2021

Posted on

Det er kommunestyremøte på Hvaler 25.03.2021 klokken 1700 på web. Ønsker du å lese sakene så finner du dem her: https://www.hvaler.kommune.no/innhold/politikk-og-innsyn/motekalender/#se:mote/moteid:1437/utvalgid:12 PS 15/21 21/356 Nye forskrifter for Storesand og Stuevika, Hvaler kommune PS 16/21 21/88 Leve hele livet – innsatsområder i Hvaler kommune PS 17/21 20/768 Samarbeidsavtale om regionrådet i Søndre Viken PS 18/21 11/606 […]

Politikk

HØRING – Planforslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021 – 2032

Posted on

02.03.2021 kl. 09.00 Kommunestyret i Hvaler kommune har vedtatt å sende planforslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 til høring og offentlig ettersyn. Kommunestyret i Hvaler kommune har den 18.02.21 i sak 4/21 vedtatt å sende planforslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 til høring og offentlig ettersyn. Kommuneplanens samfunnsdel skal gjenspeile aktuelle utfordringer og utviklingstrekk i Hvaler og […]

Avgifter & skatter

Et alternativt budsjett!

Posted on

I Fredrikstad Blad 19. november 2020 påpeker Hvaler Høyre i et debattinnlegg sterk bekymring for kostnadsstyringen i kommunen. Partiet mener i innlegget at dårlig kostnadsstyring er hovedgrunnen til at Rådmannen legger frem forslag om å øke eiendomsskatten med 35 % fra dagens 2,9 til 3,9 promille i 2021. Partiet skriver videre at det skal legge […]

Avgifter & skatter

La oss vise styrke!

Posted on

Rådmann la nylig frem budsjettallene for 2021, med en øking av eiendomsskatten fra 2,9 til 3,9 promille. Partiene arbeider nå i ulike fora med budsjettet. La oss håpe at de snur på hver stein for å finne driftsposter der utgifter kan reduseres, og dermed tilpasse driften til det kommunen faktisk har råd til. Flertallet av […]

Avgifter & skatter

Fremskrittspartiets tanker i forbindelse med budsjettarbeidet

Posted on

Kjære Hvaler beboere og hytteeiere! Fremskrittspartiet i Hvaler er stolt av å kunne legge frem et budsjett for Hvaler kommune som prioriterer det viktigste først, å få økonomien på rett spor -uten å øke eiendomsskatten på hjemmet eller fritidseiendommen din i Hvaler kommune. Eiendomsskatten er en skatt som rammer usosialt og uavhengig av eiers betalingsevne. Om man […]

Politikk

Vandring for gang- og sykkelvei fv 108

Posted on

Et slag for folkehelsa, miljøet, trafikksikkerhet på Hvaler! Bli med på en vandring langs fv. 108 fra Brattebakke til Åsebu lørdag 11. juli kl. 11:00. Dette er for å få litt oppmerksomhet rundt behovet for og ønske om gang- og sykkelvei på Hvaler. Fastboende, som deltidsboende, besøkende og ellers andre som måtte ha interesse for saken. […]

Politikk

HØRING – HVALER KOMMUNEPLANS SAMFUNNSDEL

Posted on

Her kan hver enkelt av dere komme med innspill til Hvaler kommunes samfunnsplan. Kommuneplanen består av 2 deler, arealplan og samfunnsplan. Samfunnsplanen vil igjen være styrende for kommunens arealplan. Har du innspill eller ønsker må du gi uttrykk for det innen 20. august til Hvaler kommune. Hvaler Hytteforening vil delta aktivt i denne høringen og […]