Avgifter & skatter

Mange spørsmål om eiendomsskatten

Posted on

Hytteeiere på Hvaler har nå mottatt grunnlaget for beregning av eiendomsskatten, og med den følger en del spørsmål. Vi skal ta for oss de viktigste her. Selv om skattegrunnlaget generelt har økt, vil, de fleste oppleve at selve skatten ikke er veldig mye høyere i år enn i fjor. Og Hvaler Hytteforening følger nøye med […]

Møter

NÅ BLIR DET KOSTBART Å HA HYTTE PÅ HVALER!

Posted on

Går rådmannens forslag til budsjett for 2023 gjennom hos politikerne på Hvaler, vil de kommunaleutgiftene på Hvaler stige mellom 65 og 75 %.Hvaler kommune trenger penger, og ikke overraskende betyr det økte kommunale avgifter. Forfastboende så vel som hytteeiere.På kommunestyre møte i går presenterte rådmann i Hvaler kommune Rune Antonsen en lang liste medforslag for […]

Politikk

Kommunestyremøte på Hvaler torsdag 3. november 2022 klokken 1700

Posted on

På agendaen står blant annet: Behandling av søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse 1 – etablering av sjøbunnsdeponi – Møkkalasset og Svaleskjær. Flytende badstue i Skjærhalden – Modell for realisering. Tertialrapport 2. tertial 2022. Hele innkallingen finner du her: https://www.hvaler.kommune.no/innhold/politikk-og-innsyn/motekalender/#se:mote/moteid:1514/utvalgid:12 Du kan også følge kommunestyremøte på web: https://kommunetv.hvaler.kommune.no

Næringsliv

Hotellet på Sand reduseres til 14 etasjer

Posted on

Fredrikstad blad skriver i dag 24.10.2022 at i kveld kan det komme en avgjørelse i hotellsaken. Investorene har kuttet hotellet på Sand kraftig i høyden, og antyder nå 14 etasjer i følge Fredrikstad blad. I kveld, mandag, vil trolig Hvaler Arbeiderparti bestemme seg. Arbeiderpartiet kan avgjøre hotellsaken, skriver Fredrikstad blad. https://www.f-b.no/kutter-hotellet-til-14-etasjer-i-kveld-kan-det-komme-en-avgjorelse/s/5-59-2758929

Fritid

Etablerer kystsonenettverk for Oslofjorden

Posted on

26 kystkommuner, fylkeskommunene og Statsforvalterne langs Oslofjorden, Oslofjordens Friluftsråd og Miljødirektoratet, har nå etablert et nettverket som skal jobbe for å bedre allmennhetens tilgang til fjorden. Viken fylkeskommune bidrar på den måten til å oppfylle et viktig tiltak i Oslofjordplanen.  Se regjeringens «Helhetlig tiltaksplan for en rik og ren Oslofjord med et aktivt friluftsliv» Det første […]

Politikk

KUNNGJØRING AV POLITISKE MØTER

Posted on

Her finner du oversikt over de kommende politiske møtene i Hvaler kommune: https://www.hvaler.kommune.no/nyhetsarkiv/kunngjoring-politiske-moter6/ Sakspapirer, referater m.m. finner på «Politisk møtekalender» på kommunens nettside: https://www.hvaler.kommune.no/innhold/politikk-og-innsyn/motekalender/