Politikk

Vandring for gang- og sykkelvei fv 108

Publisert den

Et slag for folkehelsa, miljøet, trafikksikkerhet på Hvaler! Bli med på en vandring langs fv. 108 fra Brattebakke til Åsebu lørdag 11. juli kl. 11:00. Dette er for å få litt oppmerksomhet rundt behovet for og ønske om gang- og sykkelvei på Hvaler. Fastboende, som deltidsboende, besøkende og ellers andre som måtte ha interesse for saken. […]

Politikk

HØRING – HVALER KOMMUNEPLANS SAMFUNNSDEL

Publisert den

Her kan hver enkelt av dere komme med innspill til Hvaler kommunes samfunnsplan. Kommuneplanen består av 2 deler, arealplan og samfunnsplan. Samfunnsplanen vil igjen være styrende for kommunens arealplan. Har du innspill eller ønsker må du gi uttrykk for det innen 20. august til Hvaler kommune. Hvaler Hytteforening vil delta aktivt i denne høringen og […]

Politikk

Hvilken status har egentlig hyttefolket på Hvaler?

Publisert den

Leserbrev sendt Fredrikstad blad De nasjonale myndigheter gikk ut og la ned forbud for å overnatte på egne hytter. Dette ble respektert og overholdt stort sett av de fleste hytteeierne på Hvaler. Til tross for dette var det mange ukvemsord og mange lite hyggelige kommentarer til hyttefolket i de digitale medier. Det er faktisk anledning […]

Politikk

Hvaler står tom – nasjonale retningslinjer er gitt!

Publisert den

Styret i Hvaler Hytteforening har i dag mottatt understående brev fra ordfører Mona Vauger. Vi opplever alle nå en helt unik situasjon. Vi kan her lese at samtlige politiske partier på Hvaler står bak dette brevet til hyttefolket på Hvaler. Kjære hytteeiere.I denne helt spesielle tiden har vi som innbyggere og folkevalgte på Hvaler fått […]

Lover og regler

Stemmerett på hytta

Publisert den

I Aftenposten i dag kan en lese om at Norsk hyttelag går ut med at hyttefolket bør få stemmerett! Dette er en sak som har pågått lenge og som Hvaler Hytteforening selv har tatt opp med politikerne på Hvaler. Det er skremmende og underlig lesing å se at leder for lovutvalget lagdommer Ørnulf Røhnebæk, som […]

Politikk

Regler for kjøring av vannscooter er nå vedtatt på Hvaler!

Publisert den

Om kort tid er det forbudt med alt annet enn nyttekjøring og transport av vannscooter innenfor 200-meters belte fra land på Hvaler og Fredrikstad. Det blir også forbundt mot sport-og unyttig kjøring mellom kl 21:00 og kl 08:00. Kystverket har trukket sin kritikk og Borg Havn har vedtatt ordensforskriften som begrenser bruken av vannscooter. (Hentet […]

Politikk

«Kommunen må drives mer kostnadseffektivt!»

Publisert den

Kostnadseffektiv drift – var hovedtemaet når politikerne på Kommunestyremøte i går hadde tertialrapport pr. 31.8.17 på agendaen. Rapporten viser store underskudd i forhold til budsjett. Hvaler kommune har utbetalt hittil i år over 15 millioner kroner i sykepenger grunnet et meget høyt sykefravær i kommunen. Ordfører Eivind Borge tok til orde for at nå måtte […]

Lover og regler

Spennende kampanje igangsatt av Tomtefesteforbundet!

Publisert den

Tomtefesteforbundet benytter nå anledningen før valget og gjør nå et massivt stunt mot politikerne i Tomtefestesaken. Tomtefesteforbundet har nå igangsatt en kampanje og sendt et «postkort» til samtlige politiske partier. Kampanjen har de kalt «Grunneiermakt til Tomtefestejakt» hvor de synliggjør eiere av fritidsboliger har fått en øking av festeavgiften på mellom 1000 til 84000 kroner […]

Politikk

Tomtefesteloven – en lov få våger å «røre»!

Publisert den

Av Mona Flemmen, styremedlem i Norges Hytteforbund og leder av Hvaler Hytteforening (Innlegg til Næringspolitikk.no; 22.5.2017) En utdatert lov som er urettferdig, usosial og ikke minst gammeldags. Norges hytteforbund ser med glede at Arbeiderpartiets stortingsrepresentant i justiskomiteen, Lene Vågslid, i «Næringspolitikk.no» tar til ordet for å endre på den urettferdigheten som følger med tomtefesteloven. Norges […]