Politikk

FORMANNSKAPET PÅ HVALER MÅ ENDRES

Posted on

Fredrikstad blad skriver at formannskapet i Hvaler kommune må endres etter at Statforvalteren (Fylkesmannen) har kommet fram til at det er feil sammensatt. Det nåværende formannskapet, som har styrt på Hvaler i snart 2 år, er ugyldig valgt og må dermed tre til side i følge avisen. Problemet i forbindelsen med det nåværende formannskapet er […]

Lover og regler

HVALER KOMMUNE VIL HYRE INN EN BYGGESAKSDETEKTIV

Posted on

I følge Fredrikstad Blad 21.05.2021 vil kommunedirektøren på Hvaler hyre inn en byggesaksdetektiv. Dette vil han gjøre for å få bukt med ulovlige byggearbeider på Hvaler. Fredrikstad Blad skriver at kommunen sliter med en stor bunke med tips om ulovligheter som de ikke har hatt kapasitet til å ta tak i. Nylig skrev avisa at […]

Møter

Kommunestyremøte på Hvaler 6. mai 2021 klokken 1700

Posted on

Det er kommunestyremøte på Hvaler 6. mai 2021 klokken 1700 på Zoom. Sakslista er her for de som er interessert: https://www.hvaler.kommune.no/innhold/politikk-og-innsyn/motekalender/#se:mote/moteid:1438/utvalgid:12 Møtet kan også følges på denne linken: https://kommunetv.hvaler.kommune.no/

Lover og regler

Til høring og offentlig ettersyn – forskrift om adferdsregler for friluftsområdene Stuevika og Storesand

Posted on

06.04.2021 kl 15.30 Hvaler kommune har den 25.03.2021 i sak 15/21 vedtatt å legge forslag til nye forskrifter for adferdsregler i områdene Stuevika- og Storesand friluftsområde ut på høring og offentlig ettersyn. Forskriftene er ment å regulere adferd i friluftsområdene, som i dag mangler regulering. Saksfremlegg med tilhørende forskrifter finner du nedenfor: SaksfremleggForskrift om adferdsregler […]

Politikk

KOMMUNESTYREMØTE PÅ HVALER 25.03.2021

Posted on

Det er kommunestyremøte på Hvaler 25.03.2021 klokken 1700 på web. Ønsker du å lese sakene så finner du dem her: https://www.hvaler.kommune.no/innhold/politikk-og-innsyn/motekalender/#se:mote/moteid:1437/utvalgid:12 PS 15/21 21/356 Nye forskrifter for Storesand og Stuevika, Hvaler kommune PS 16/21 21/88 Leve hele livet – innsatsområder i Hvaler kommune PS 17/21 20/768 Samarbeidsavtale om regionrådet i Søndre Viken PS 18/21 11/606 […]

Politikk

HØRING – Planforslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021 – 2032

Posted on

02.03.2021 kl. 09.00 Kommunestyret i Hvaler kommune har vedtatt å sende planforslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 til høring og offentlig ettersyn. Kommunestyret i Hvaler kommune har den 18.02.21 i sak 4/21 vedtatt å sende planforslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 til høring og offentlig ettersyn. Kommuneplanens samfunnsdel skal gjenspeile aktuelle utfordringer og utviklingstrekk i Hvaler og […]

Avgifter & skatter

Et alternativt budsjett!

Posted on

I Fredrikstad Blad 19. november 2020 påpeker Hvaler Høyre i et debattinnlegg sterk bekymring for kostnadsstyringen i kommunen. Partiet mener i innlegget at dårlig kostnadsstyring er hovedgrunnen til at Rådmannen legger frem forslag om å øke eiendomsskatten med 35 % fra dagens 2,9 til 3,9 promille i 2021. Partiet skriver videre at det skal legge […]

Avgifter & skatter

La oss vise styrke!

Posted on

Rådmann la nylig frem budsjettallene for 2021, med en øking av eiendomsskatten fra 2,9 til 3,9 promille. Partiene arbeider nå i ulike fora med budsjettet. La oss håpe at de snur på hver stein for å finne driftsposter der utgifter kan reduseres, og dermed tilpasse driften til det kommunen faktisk har råd til. Flertallet av […]