Næringsliv

Hotellet på Sand reduseres til 14 etasjer

Posted on

Fredrikstad blad skriver i dag 24.10.2022 at i kveld kan det komme en avgjørelse i hotellsaken. Investorene har kuttet hotellet på Sand kraftig i høyden, og antyder nå 14 etasjer i følge Fredrikstad blad. I kveld, mandag, vil trolig Hvaler Arbeiderparti bestemme seg. Arbeiderpartiet kan avgjøre hotellsaken, skriver Fredrikstad blad. https://www.f-b.no/kutter-hotellet-til-14-etasjer-i-kveld-kan-det-komme-en-avgjorelse/s/5-59-2758929

Fritid

Sand Terrasse AS inviterer til infomøte om hotellet på Sand

Posted on

Sand Terrasse AS inviterer til et informasjonsmøte om hotellet på Sand den 8. oktober kl. 12.00 i Florenhallen (Floren 10) på Skjærhalden. Dette er et åpent folkemøte som er ganske tidlig i planprosessen, hvor Griff skal vise frem resultater fra konsekvensutredningen. https://www.hvaler.kommune.no/nyhetsarkiv/informasjonsmote-om-hotellet-pa-sand-bkb4/

Næringsliv

HVALERS NYE SOMMERDESTINASJON – EDHOLMEN MARINA

Posted on

Fredrikstad blad skriver om den nye sommerdestinasjonen på Edholmen nord på Kirkøya på Hvaler. Den lokale eieren, Jon Brevik er ,i følge avisa, i ferd med å gjøre om Edholmen Marina til en ny feriedestinasjon. Det settes nå opp et bygg som bildet viser som skal inneholde blant annet restaurant og svømmebasseng på taket. Han […]

Møter

HVALER NÆRINGSPRIS

Posted on

Hvaler Næringspris gikk til sjømatrestauranten Første Reis! 60 deltagere var på Hvalerkonferansen og fikk høre om det store engasjementet avstemmingen har ført til på Hvaler. Over 1000 tomler opp sammenlagt for de 3 flotte kandidatene. Men altså, aller flest gikk til sjømatrestauranten Første Reis. De fikk et vakkert maleri av Hvalerkunstner Rita Lilleheier og en […]

Næringsliv

Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet

Posted on

Hvaler 14. mars 2013 – Kartleggingen fastslår at hyttefolket på Hvaler helt klart bidrar til fellesskapet på Hvaler, både ved å skape grunnlag for og opprettholde det lokale næringslivet og lokalsamfunnet som sådan. Næringslivaktører stipulerer at 50-90 % av omsetningen kan tillegges hyttefolket og ringvirkninger av hyttelivet i kommunen. Dette skaper arbeidsplasser hos lokale tilbydere […]

Diverse

Skeptisk til ny aktør med kommersielle interesser

Posted on

Kilde: Norges Hytteforbund Norges Hytteforbund har på ideell basis i mer enn 40 år arbeidet for hytteeiernes interesser, og hilser selvfølgelig alle initiativ for å bedre hytteeiernes interesser velkommen. Norges Hytteforbund har både enkeltstående hytteeiere og hyttevelforeninger som medlemmer, og representerer ca. 40 %96 45.000 hytteiere idag. Det vil si at ca. 10 % av […]

Næringsliv

Ny lov om samvirkeforetak kan berøre vann- og avløpslag (BA)

Posted on

1. januar 2008 trådte lov om samvirkeforetak i kraft. Loven klargjør rettstilstanden på samvirkerettens område, legger til rette for økt bruk av organisasjonsformen samvirkeforetak, samtidig som den ivaretar samvirkeforetakets særpreg som organisasjonsform. Mange etablerte økonomiske foreninger, andelslag som for eksempel veilag og garasjelag, og andre selskaper med begrenset ansvar er bygget på samvirkeprinsipper og vil […]