Møter

HVALER NÆRINGSPRIS

Publisert den

Hvaler Næringspris gikk til sjømatrestauranten Første Reis! 60 deltagere var på Hvalerkonferansen og fikk høre om det store engasjementet avstemmingen har ført til på Hvaler. Over 1000 tomler opp sammenlagt for de 3 flotte kandidatene. Men altså, aller flest gikk til sjømatrestauranten Første Reis. De fikk et vakkert maleri av Hvalerkunstner Rita Lilleheier og en […]

Næringsliv

Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet

Publisert den

Hvaler 14. mars 2013 – Kartleggingen fastslår at hyttefolket på Hvaler helt klart bidrar til fellesskapet på Hvaler, både ved å skape grunnlag for og opprettholde det lokale næringslivet og lokalsamfunnet som sådan. Næringslivaktører stipulerer at 50-90 % av omsetningen kan tillegges hyttefolket og ringvirkninger av hyttelivet i kommunen. Dette skaper arbeidsplasser hos lokale tilbydere […]

Diverse

Skeptisk til ny aktør med kommersielle interesser

Publisert den

Kilde: Norges Hytteforbund Norges Hytteforbund har på ideell basis i mer enn 40 år arbeidet for hytteeiernes interesser, og hilser selvfølgelig alle initiativ for å bedre hytteeiernes interesser velkommen. Norges Hytteforbund har både enkeltstående hytteeiere og hyttevelforeninger som medlemmer, og representerer ca. 40 %96 45.000 hytteiere idag. Det vil si at ca. 10 % av […]

Næringsliv

Ny lov om samvirkeforetak kan berøre vann- og avløpslag (BA)

Publisert den

1. januar 2008 trådte lov om samvirkeforetak i kraft. Loven klargjør rettstilstanden på samvirkerettens område, legger til rette for økt bruk av organisasjonsformen samvirkeforetak, samtidig som den ivaretar samvirkeforetakets særpreg som organisasjonsform. Mange etablerte økonomiske foreninger, andelslag som for eksempel veilag og garasjelag, og andre selskaper med begrenset ansvar er bygget på samvirkeprinsipper og vil […]