Miljø og naturforvaltning

Markering mot sjødeponi

Posted on

Det er nå det gjelder – Fredrikstad lørdag 2. september kl 12:00 Møt frem på Kråkerøy-siden av gangbrua i Fredrikstad sentrum, derfra går vi over brua til Damskipsbrygga. Da vil vi markere at vi ikke ønsker dumping av mudder fra Borg havn i Hvalerskjærgården. Ta med deg en bøtte i hver hånd. Dette skal være […]

Miljø og naturforvaltning

Avslag på søknad om felling

Posted on

Statsforvalteren har avslått søknaden om fellingstillatelse av ulven på Hvaler. Det skjedde etter at ordfører Mona Vauger og andre representanter fra kommunen, bondelaget både lokalt og i Østfold, Hvaler Hytteforening og representanter fra Statsforvalteren i Oslo og Viken møttes onsdag. Avslaget kom onsdag kveld. – Det er lagt vekt på at området ligger i ulvesonen […]

Kommunikasjon

Bobiler kan innta de østre øyene

Posted on

Med ny ferge, som har langt større kapasitet enn dagens, kan det åpne for etrush av bobiler til de østre øyene. Og det er usikkert om kommunen har mulighettil å stoppe det. Turistbusser Til tross for at bilene kun kan kjøre på kommunal vei, og at det er få steder å parkere, er det ikke […]

Miljø og naturforvaltning

Informasjonsmøte om Borg Havn

Posted on

Neptune Network og Foreningen Redd Hvalerskjærgården arrangerer åpent informasjonsmøte i Fredrikstad Biblioteks Aula i Cicignon tirsdag 25.april klokken 18:00 – 20:00. Spørsmålet er hvilke mudringsmetoder som foreligger, sett i lys av Miljødirektoratets krav om best tilgjengelig teknologi. Det forutsettes at mudderet ikke skal dumpes eller pumpes tilbake i sjøen igjen. Utfordring er å behandle mudderet for eksempel […]

Lover og regler

Kommunen og forskriften om felling av trær

Posted on
Foto: Lindesnes kommune

Styret i Hvaler Hytteforening reagerer sterkt på Hvaler kommunes svært restriktive praktiseringav forskriften om vern av skog, sammtidig som Hvalerøyene er i ferd med å gro igjen. Forvirrende informasjon På medlemsmøtet i hytteforeningen 12. mars i år ble vi orientert av kommunen om at trær med diameter 15 cm i 1,5 meter høyde kan felles […]