Fritid

Forbud mot å slippe ut kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden

Posted on

Et forbud mot å slippe ut septik fra fritidsbåter i Oslofjorden kan være en realitet fra 1. juli i år. Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet anbefaler et forbud mot tømming av kloakk i fjorden, etter å ha utredet konsekvensene for fritidsbåteiere, kommuner og havneansvarlige. Hvalers ordfører Mona Vauger støtter forslaget.– Jeg og flere andre ordfører har foreslått […]

Miljø og naturforvaltning

MUDRINGEN I BORG HAVN ER I GANG!

Posted on

Mandag 7. november, begynte mudringen av forurenset masse fra sjøbunnen utenforkaia ved Denofa i Fredrikstad.Det store spørsmålet: Hvordan er konsistensen på det som kom opp? Var det noenlundefast, eller bare en løs suppe? I det siste tilfelle kunne faren for spredning vært betydelig.Heldigvis er det i første omgang snakk om relativt faste masser.Norges Geotekniske Institutt […]

Miljø og naturforvaltning

Konsekvensutredning – Planer om Vindkraft «Vidar» nord i Skagerrak

Posted on

Miljødirektoratet har fått varsel fra svenske myndigheter om planer for Vindpark Vidar, et havbasert vindkraftverk. Anlegget planlegges lokalisert ca. 35 km fra Verdens Ende i Færder kommune og ca. 36 km fra Hvaler. Anlegget planlegges med mellom 66 og 91 vindturbiner, og en totalhøyde på turbinene på mellom 260 – 340 meter. I varslingsmaterialet er […]

Avgifter & skatter

Gratis levering av søppel på Sandbakken reduseres

Posted on

Fredrikstad blad skriver 16.01.2022 at ordningen med å kunne levere 350 kg gratis med søppel på Sandbakken per år nå vil bli redusert til 250 kg for 2022. Denne ordningen gjelder alle som betaler renovasjonsavgift til Hvaler kommune. Den gjelder både fastboende og hytteeiere. Det er dessuten en del som du kan levere gratis uten […]

Diverse

BYTTEBODEN ÅPNER PÅ SANDBAKKEN IGJEN 08.06.2021

Posted on

Kommunen skriver på sin hjemmeside om bytteboden på Hvaler. På Sandbakken gjenvinningsstasjon er det byttebod. Her kan man levere ting man ikke ønsker å kaste. Man kan også finne gjenstander man trenger. Bytteboden er tilgjengelig i ordinær åpningstid fra og med tirsdag 8.6.2021.

Miljø og naturforvaltning

GRATIS INNHENTING AV VRAKBÅTER I OSLOFJORDEN

Posted on

13.4.2021 kl. 10.00: Med støtte fra Handelens Miljøfond tilbys det nå gratis innhenting av vrakbåter i Oslofjorden i perioden april – oktober 2021. Les mer her på Hvaler kommunes hjemmeside: https://www.hvaler.kommune.no/nyhetsarkiv/gratis-henting-av-vrakbater/ Tilbudet gjelder alle typer båter under 3 tonn, både trebåt, plastbåt, seilbåt, seilbrett, kajakk og kano. Både med og uten motor. VIL DU VITE […]