Medlemskap

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HVALER HYTTEFORENING 26.06.2021 KL. 1200 i AULAEN PÅ HVALER UNGDOMSSKOLE PÅ ASMALØY.

Posted on

Saksdokumenter er sendt alle medlemmene som vedlegg til HvalerNytt nr. 2. Vi gjør oppmerksom på at møtet er flyttet til Aulaen på Hvaler ungdomsskole på Asmaløy. Saker til behandling er i tråd med vedtektene. Etter årsmøtet vil det bli arrangert et medlemsmøte. Tema for mdlemsmøtet denne gangen er: ARV OG FREMTIDSFULLMAKT. Det er advokat Ole […]

Medlemskap

Vi trenger flere i styret!

Posted on

Har du hytte på Hvaler og ønsker du å bidra for Hvaler Hytteforening og nærmiljøet?  Hvaler Hytteforening jobber for alle hytteeiere på Hvaler, og har også blitt et bindeledd/samtalepartner med Hvaler Kommune.  Hvaler Hytteforening ønsker å utgjøre en forskjell – mellom hytteeiere, Hvaler Kommune og fastboende. I store perioder av året er hyttefolket nær 10 ganger […]

Medlemskap

Epost om eFaktura

Posted on

Du har som medlem i Hvaler Hytteforening mottatt en epost hvor vi informerer om at vi ønsker å sende eFaktura til din nettbank. Vi gjør dette for å forenkle innbetaling av medlemsavgiften i Hvaler Hytteforening. Hvis du er i tvil om eposten er legitim sjekk avsenderadressen som skal være Hvaler Hytteforening <noreply.autoinvoice@visma.com>

Medlemskap

Kandidater til styret og valgkomite i Hvaler Hytteforening

Posted on

Til medlemmene i Hvaler hytteforening. Det nærmer seg årsmøte i Hvaler Hytteforening og med det, valg av medlemmer til styret. Valgkomiteen består i år av Halvard Eriksen, Inger Fauske og Kjell Gulbrandsen I henhold til vedtektene, er i år tre av styrets medlemmer på valg. Styrets leder: Mona Flemmen. Økonomi ansvarlig: John Gundersen Styremedlem: Aud […]

Diverse

Min side – din egen side for medlemsinformasjon

Posted on

Nå kan du oppdatere din egen medlemsinformasjon på Min side. Hvaler Hytteforening har tatt i bruk et nytt medlemssystem som gjør det enklere for våre medlemmer å oppdatere sin medlemsinformasjon. Nå kan du selv sjekke på Min side at vi har korrekte oppkysninger om deg og oppdatere disse selv. Personlig informasjon og sikkerhet Hvaler Hytteforening lagrer […]

Medlemskap

Ajourføring av medlemsregistret!

Posted on

Nå er sommeren på hell for de fleste av oss og hverdagen har satt inn for full. Sommeren har jo vært helt fantastisk! Dere vil nå i løpet av kort tid få brev fra oss hvor vi ønsker å få en tilbakemelding av dere for å kunne ajourføre vårt medlemsregister. Vi har i dag et […]