Medlemskap

Kandidater til styret og valgkomite i Hvaler Hytteforening

Publisert den

Til medlemmene i Hvaler hytteforening. Det nærmer seg årsmøte i Hvaler Hytteforening og med det, valg av medlemmer til styret. Valgkomiteen består i år av Halvard Eriksen, Inger Fauske og Kjell Gulbrandsen I henhold til vedtektene, er i år tre av styrets medlemmer på valg. Styrets leder: Mona Flemmen. Økonomi ansvarlig: John Gundersen Styremedlem: Aud […]

Diverse

Min side – din egen side for medlemsinformasjon

Publisert den

Nå kan du oppdatere din egen medlemsinformasjon på Min side. Hvaler Hytteforening har tatt i bruk et nytt medlemssystem som gjør det enklere for våre medlemmer å oppdatere sin medlemsinformasjon. Nå kan du selv sjekke på Min side at vi har korrekte oppkysninger om deg og oppdatere disse selv. Personlig informasjon og sikkerhet Hvaler Hytteforening lagrer […]

Medlemskap

Ajourføring av medlemsregistret!

Publisert den

Nå er sommeren på hell for de fleste av oss og hverdagen har satt inn for full. Sommeren har jo vært helt fantastisk! Dere vil nå i løpet av kort tid få brev fra oss hvor vi ønsker å få en tilbakemelding av dere for å kunne ajourføre vårt medlemsregister. Vi har i dag et […]