Lover og regler

Til høring og offentlig ettersyn – forskrift om adferdsregler for friluftsområdene Stuevika og Storesand

Posted on

06.04.2021 kl 15.30 Hvaler kommune har den 25.03.2021 i sak 15/21 vedtatt å legge forslag til nye forskrifter for adferdsregler i områdene Stuevika- og Storesand friluftsområde ut på høring og offentlig ettersyn. Forskriftene er ment å regulere adferd i friluftsområdene, som i dag mangler regulering. Saksfremlegg med tilhørende forskrifter finner du nedenfor: SaksfremleggForskrift om adferdsregler […]

Helse

GJELDENDE LOKAL CORONAFORSKRIFT PÅ HVALER FRA 5. MARS 2021

Posted on

Denne forskriften er vedtatt av formannskapet i Hvaler kommune 4. mars 2021. Forskriften trer i kraft 5. mars 2021 kl. 00.00 (med unntak av tiltak knyttet til regulering av arrangementer, dette gjelder fra 9. mars kl. 00.00), og gjelder til og med 18. mars 2021. Forskriftens formål er å fastsette lokale smitteverntiltak for å hindre […]

Lover og regler

Stemmerett på hytta

Posted on

I Aftenposten i dag kan en lese om at Norsk hyttelag går ut med at hyttefolket bør få stemmerett! Dette er en sak som har pågått lenge og som Hvaler Hytteforening selv har tatt opp med politikerne på Hvaler. Det er skremmende og underlig lesing å se at leder for lovutvalget lagdommer Ørnulf Røhnebæk, som […]

Lover og regler

Med disse lovendringene blir strøm/nettleie svinedyrt!

Posted on

Strømsystemet i Norge (Utdrag av faksimile fra Nettavisen.no v/advokat Stensland) De lovforslag som nå foreligger om nytt strømsystem i Norge er på mange hundre sider. Kun et fåtall av sidene omhandler betydningen forslagene vil få for Norge. Imidlertid skrives det lite om betydningen foruten at det vil være positivt for Norge. Forlagene mangler også særlig […]

Lover og regler

Spennende kampanje igangsatt av Tomtefesteforbundet!

Posted on

Tomtefesteforbundet benytter nå anledningen før valget og gjør nå et massivt stunt mot politikerne i Tomtefestesaken. Tomtefesteforbundet har nå igangsatt en kampanje og sendt et «postkort» til samtlige politiske partier. Kampanjen har de kalt «Grunneiermakt til Tomtefestejakt» hvor de synliggjør eiere av fritidsboliger har fått en øking av festeavgiften på mellom 1000 til 84000 kroner […]

Lover og regler

Nå er vannscooterforskriften opphevet

Posted on

Vannscootere skal heretter kunne brukes på lik linje med båter i de aller fleste områder. Dette er en følge av at vannscooterforskriften oppheves. Kommunene kan ved behov fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscooter. Bruk av vannscooter kan medføre ulemper for blant annet naturmangfold og friluftsliv, avhengig av hvor det skjer. Det kan variere innen […]

Diverse

Pålagt å innhente av fødselsnummer til alle strømkunder

Posted on

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fra 1.9.2015 pålagt alle nettselskaper og strømleverandører å innhente kundenes fødselsnummer. Fødselsnumrene skal benyttes for å identifisere kundene og ivareta personvernet i den nye nasjonale løsningen for informasjonsutveksling i strømmarkedet (Elhub). Statnett er pålagt av NVE å utvikle Elhub, og det skal etter planen være iverksatt innen 20.2.2017. Løsningen […]

Lover og regler

Tomtefeste – hva skjer nå?

Posted on

Denne artikkelen er i hovedsak en gjengivelse av informasjon på regjeringens hjemmeside. Avslutningsvis gis en kort oppsummering av tomtefesteforbundets innvendinger.  «Regjeringen har laget et forslag til endringer i tomtefesteloven som nå er til behandling i Stortinget og som foreslås å tre i kraft fra 1. juli 2015. Forslaget gjelder feste til bolighus og fritidshus og […]

Lover og regler

Påbud fra 1. mai 2015 om bruk av redningsvest

Posted on

Stortinget besluttet tirsdag denne uken påbud om bruk av redningsvest i fritidsbåter under 8 meter både for voksne og barn.  Påbudet om bruk av redningsvest gjelder når båten er i fart. Antall  drukningsulykker i Norge er relativt høyt og inntil nå har det bare vært et påbud om at en i fritidsbåten skal ha redningsvester tilgjengelig […]