Helse

Hvaler kommune følger nå de nasjonale reglene og anbefalingene. Det er naturlig at anbefalingen om munnbind oppheves med det smittetrykket vi har i dag.

Posted on

HJvaler kommuner har følgende informasjon på sin hjemmeside. (revidert 17.06.2021): Hvaler kommune følger nå de nasjonale reglene og anbefalingene. Det er naturlig at anbefalingen om munnbind oppheves med det smittetrykket vi har i dag. Folk kan fortsatt bruke munnbind om de ønsker det, men kommunen har ikke lengre et aktivt råd om å bruke det. […]

Lover og regler

HVALER KOMMUNE VIL HYRE INN EN BYGGESAKSDETEKTIV

Posted on

I følge Fredrikstad Blad 21.05.2021 vil kommunedirektøren på Hvaler hyre inn en byggesaksdetektiv. Dette vil han gjøre for å få bukt med ulovlige byggearbeider på Hvaler. Fredrikstad Blad skriver at kommunen sliter med en stor bunke med tips om ulovligheter som de ikke har hatt kapasitet til å ta tak i. Nylig skrev avisa at […]

Lover og regler

Nye regler om fartsgrenser på sjøen

Posted on

Pressemelding | Dato: 21.04.2021| Nr: 74/21 (Samferdselsdepartementet) – Bruk av fritidsfartøy gir stor glede for mange, særlig nå som sommeren nærmer seg. Det er viktig å minne om at det også på sjøen er fartsgrenser som må overholdes, slik at det er trygt for alle å ferdes på sjøen. Jeg vil oppfordre alle til å laste ned Båtfart, […]

Lover og regler

Til høring og offentlig ettersyn – forskrift om adferdsregler for friluftsområdene Stuevika og Storesand

Posted on

06.04.2021 kl 15.30 Hvaler kommune har den 25.03.2021 i sak 15/21 vedtatt å legge forslag til nye forskrifter for adferdsregler i områdene Stuevika- og Storesand friluftsområde ut på høring og offentlig ettersyn. Forskriftene er ment å regulere adferd i friluftsområdene, som i dag mangler regulering. Saksfremlegg med tilhørende forskrifter finner du nedenfor: SaksfremleggForskrift om adferdsregler […]

Helse

GJELDENDE LOKAL CORONAFORSKRIFT PÅ HVALER FRA 5. MARS 2021

Posted on

Denne forskriften er vedtatt av formannskapet i Hvaler kommune 4. mars 2021. Forskriften trer i kraft 5. mars 2021 kl. 00.00 (med unntak av tiltak knyttet til regulering av arrangementer, dette gjelder fra 9. mars kl. 00.00), og gjelder til og med 18. mars 2021. Forskriftens formål er å fastsette lokale smitteverntiltak for å hindre […]

Lover og regler

Stemmerett på hytta

Posted on

I Aftenposten i dag kan en lese om at Norsk hyttelag går ut med at hyttefolket bør få stemmerett! Dette er en sak som har pågått lenge og som Hvaler Hytteforening selv har tatt opp med politikerne på Hvaler. Det er skremmende og underlig lesing å se at leder for lovutvalget lagdommer Ørnulf Røhnebæk, som […]

Lover og regler

Med disse lovendringene blir strøm/nettleie svinedyrt!

Posted on

Strømsystemet i Norge (Utdrag av faksimile fra Nettavisen.no v/advokat Stensland) De lovforslag som nå foreligger om nytt strømsystem i Norge er på mange hundre sider. Kun et fåtall av sidene omhandler betydningen forslagene vil få for Norge. Imidlertid skrives det lite om betydningen foruten at det vil være positivt for Norge. Forlagene mangler også særlig […]