Kommunikasjon

Møte i rådhuset om Torine

Posted on
Illustrasjon: Norled/Østfold kollektivtrafikk

Det er under et halvt år til den nye elektriske fergen skal overta trafikken til de østre Hvalerøyene, men fortsatt er veldig mye uavklart. Ikke minst handler dette om de forskjellige bryggene, som ikke har kapasitet til å ta imot en langt større ferge enn dagens. Kommer dette som en overraskelse? Kommunen inviterer nå velforeninger, […]

Kommunikasjon

Bobiler kan innta de østre øyene

Posted on

Med ny ferge, som har langt større kapasitet enn dagens, kan det åpne for etrush av bobiler til de østre øyene. Og det er usikkert om kommunen har mulighettil å stoppe det. Turistbusser Til tross for at bilene kun kan kjøre på kommunal vei, og at det er få steder å parkere, er det ikke […]

Kommunikasjon

Bomring rundt Hvaler

Posted on

Nesten uansett hvor du kommer fra må du beregne å betale bompenger for å kjøre til Hvaler fra og med 1. januar neste år. Alle de viktigste veiene til Hvaler, fra Oslo, Fredrikstad og Sarpsborg, vil få bomstasjoner. Men det blir ikke en voldsom sum du må ut med: Nullutslippskjøretøy m/brikke og avtale betaler kroner […]

Kommunikasjon

Kjøkøysund brua – er den virkelig trygg som det sies?

Posted on

Fredrikstad Blad skriver nå om usikkerheten som har oppstått rundt Kjøkøysund bru og det nye dekke. Erling Rebnord, leder i Kjøkøy velforening, forteller til FB at flere er engstelige etter at det nye dekket har gitt mer vibrasjon i brua. Ifølge bruforvalter Kine Thoresen skal rystelsene være «ufarlige, men kan oppleves som ubehagelige.» Det ble […]

Kommunikasjon

VEDLIKEHOLD I HVALERTUNNELEN

Posted on

Hvalertunnelen skal vedlikeholdes de neste tre ukene og en må regne med kolonnekjøring og ventetid på kveld og natt. Oppstart er 24. oktober 2022. Trafikken vil bli dirigert med kolonnekjøring og ledebil mellom klokken 2100 til 0530 fra mandag til fredag i disse ukene.

Kommunikasjon

Prisene endres både for det lokale busstilbudet og for båt- og fergesambandet på Hvaler.

Posted on

Den årlige prisøkningen dekker inn kostnadene kollektivtrafikken får på grunn av økte priser ellers i samfunnet. Prisene på enkeltbilletter endres ikke, men prisene for periodebilletter for buss og Hvalerferga og frakt av kjøretøy med Hvalerferga økes. I tillegg justeres prisen for billetter solgt i app. Samlet utgjør dette 2,5 % av våre billettinntekter. Dette tilsvarer indeks for […]

Kommunikasjon

Samferdselsministeren lover 30 prosent prisskutt på riks- og fylkesveinettet i 2022.

Posted on

Fredrikstad blad skriver i sin avis 11. november at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil redusere fergeprisene på riks- og fylkesveinettet i 2022. Det er Østfold kollektiv som står for båtrutene mellom Skjærhalden og Nordre- og Søndre Sandøy samt Herføl. Og Østfold kollektiv er igjen eid av Viken fylkeskommune. Ordfører Mona Vauger er fornøyd med at fergeprisene […]