Kommunikasjon

Prisene endres både for det lokale busstilbudet og for båt- og fergesambandet på Hvaler.

Posted on

Den årlige prisøkningen dekker inn kostnadene kollektivtrafikken får på grunn av økte priser ellers i samfunnet. Prisene på enkeltbilletter endres ikke, men prisene for periodebilletter for buss og Hvalerferga og frakt av kjøretøy med Hvalerferga økes. I tillegg justeres prisen for billetter solgt i app. Samlet utgjør dette 2,5 % av våre billettinntekter. Dette tilsvarer indeks for […]

Kommunikasjon

Samferdselsministeren lover 30 prosent prisskutt på riks- og fylkesveinettet i 2022.

Posted on

Fredrikstad blad skriver i sin avis 11. november at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil redusere fergeprisene på riks- og fylkesveinettet i 2022. Det er Østfold kollektiv som står for båtrutene mellom Skjærhalden og Nordre- og Søndre Sandøy samt Herføl. Og Østfold kollektiv er igjen eid av Viken fylkeskommune. Ordfører Mona Vauger er fornøyd med at fergeprisene […]