Helse

Covid-19: presisering av gjeldende tiltaksnivå for Hvaler kommune

Posted on

Hvaler kommune skriver følgende på sin hjemmeside: ‘14.4.2021 kl. 13.30: Vi presiserer at regjeringens innplassering av Hvaler kommune i tiltaksnivå 5b fortsatt gjelder, og at de nasjonale lettelsene dermed ikke medfører lettelser i vår kommune. Regjeringen varslet 10. april at de flyttet Hvaler kommune fra tiltaksnivå 5a til tiltaksnivå 5b. Endringen ble iverksatt 12. april, […]

Helse

REGJERINGEN BESLUTTET AT HVALER KOMMUNE BLIR NEDJUSTERT TIL TILTAKSNIVÅ B FRA OG MED MANDAG 12.04.2021

Posted on

10.4.2021 kl. 13.30: Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter har regjeringen besluttet at Hvaler kommune blir nedjustert til tiltaksnivå B fra og med mandag 12. april. – Smittetallene i Viken har flatet ut den siste tiden, noe som tyder på at tiltakene som ble innført 16. mars har hatt effekt. Likevel har flere kommuner fortsatt et for høyt smittenivå. I […]

Helse

COVID-19: PÅSKA PÅ HVALER

Posted on

24.3.2021 kl. 15.00: Hvaler kommunes kriseledelse har i dag besluttet at vi ikke innfører ytterligere tiltak i påska. Dette betyr blant annet at gjestehavnene i kommunen holder åpent som vanlig. Vi oppfordrer samtidig besøkende til å opprettholde smittevernet siden vi fortsatt er underlagt et særlig høyt tiltaksnivå i Hvaler kommune. I dagens møte i kriseledelsen […]

Helse

GJELDENDE LOKAL CORONAFORSKRIFT PÅ HVALER FRA 5. MARS 2021

Posted on

Denne forskriften er vedtatt av formannskapet i Hvaler kommune 4. mars 2021. Forskriften trer i kraft 5. mars 2021 kl. 00.00 (med unntak av tiltak knyttet til regulering av arrangementer, dette gjelder fra 9. mars kl. 00.00), og gjelder til og med 18. mars 2021. Forskriftens formål er å fastsette lokale smitteverntiltak for å hindre […]

Helse

Ikke vær på hytta nå!

Posted on

Styret i Hvaler Hytteforening anmoder alle som har fritidseiendom på Hvaler om å følge de kommunale- og nasjonale retningslinjene som nå gis. Ikke opphold deg på hytta i disse tider, vær i din egen bokommune. Norge – og verden er i krise.  Vi kan ikke nå være smålige, nå må vi alle bistå med norsk dugnadsånd og gjøre vårt til […]