Fritid

Hurtigladere for elbiler til Ødegårdskilen på Vesterøy

Posted on

Superraske ladere på 180 kilowatt er ventet til Ødegårdskilen på Vesterøy i løpet av året. I første omgang blir det 4 nye ladere med mulighet for 2 til. Disse vil bli plassert i området ved Apotek 1 og Coop, og vil gi god utnyttelse av ventetiden med tilgang på butikker i nærmiljøet. Det er Kenneth […]

Fritid

Mistanke om ulv på Hvaler

Posted on

Det er faktisk mulig, men det vil i tilfelle være første gang på mer enn 80 år. Hvaler kommune melder om funn av flere døde sauer, og man har mistanke om at det er en ung ulv som har vært på ferde. Den skal være observert først på Spjærøy, men om den fortsatt er der […]

Fritid

Nye fartsgrenser på sjøen i Hvalerskjærgården

Posted on

På møtet i kommunestyret i januar ble det behandlet en sak om nye fartsbegrensninger til sjøs. Det var ønskelig med lavere hastighet i Asmaløysundet og Makøsundet. Begrunnelsen for dette er mye trafikk på sommeren med padlere, svømmere og andre. Disse endringene ble vedtatt, og dette medfører i hovedsak at farten senkes i sommertiden til 5 […]

Fritid

17. mai program for Hvaler 2023

Posted on

17. mai program for Hvaler 2023 Kl. 08.00 Flaggheising ved Rådhuset Kl. 08.15   Ferjeavgang fra Skjærhalden til Gravningssund, Nedgården og Herføl.    Korpsmusikk underveis! Kl. 09.00 Bekransning av Sjømannsmonumentet ved Spjærøy kirke.Hvaler trivselskor    elever fra 3. og 7. trinn ved Hvaler barne- og ungdomsskole deltar Kl. 10.15 Bekransning av Sjømannsmonumentet ved Hvaler kirke. […]

Fritid

Ta turen til Brottet Amfi

Posted on

Brottet kultur stiller i år ut 20 bilder fra «Roseslottet», malerier og installasjoner av Hvalerbrødrene Vebjørn og Eimund Sand. Dette er i forbindelse med den nye forestillingen «Elleve for elleve» – en historie fra andre verdenskrig. Utstillingen blir stående mellom Byssa strandkafé og båtbyggeriet i hele juli. Hvaler kulturvernforening jobber forøvrig med prosjektet «Stenhoggerminner» et […]

Fritid

Forbud mot å slippe ut kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden

Posted on

Et forbud mot å slippe ut septik fra fritidsbåter i Oslofjorden kan være en realitet fra 1. juli i år. Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet anbefaler et forbud mot tømming av kloakk i fjorden, etter å ha utredet konsekvensene for fritidsbåteiere, kommuner og havneansvarlige. Hvalers ordfører Mona Vauger støtter forslaget.– Jeg og flere andre ordfører har foreslått […]

Fritid

Etablerer kystsonenettverk for Oslofjorden

Posted on

26 kystkommuner, fylkeskommunene og Statsforvalterne langs Oslofjorden, Oslofjordens Friluftsråd og Miljødirektoratet, har nå etablert et nettverket som skal jobbe for å bedre allmennhetens tilgang til fjorden. Viken fylkeskommune bidrar på den måten til å oppfylle et viktig tiltak i Oslofjordplanen.  Se regjeringens «Helhetlig tiltaksplan for en rik og ren Oslofjord med et aktivt friluftsliv» Det første […]

Fritid

Sand Terrasse AS inviterer til infomøte om hotellet på Sand

Posted on

Sand Terrasse AS inviterer til et informasjonsmøte om hotellet på Sand den 8. oktober kl. 12.00 i Florenhallen (Floren 10) på Skjærhalden. Dette er et åpent folkemøte som er ganske tidlig i planprosessen, hvor Griff skal vise frem resultater fra konsekvensutredningen. https://www.hvaler.kommune.no/nyhetsarkiv/informasjonsmote-om-hotellet-pa-sand-bkb4/

Fritid

Hvaler kommune – sommeren på Hvaler

Posted on

På Hvaler kommunes hjemmeside kan du finne informasjon om hva som skjer på Hvaler i sommer både for fastboende og turister. Prøv denne linken: https://www.hvaler.kommune.no/innhold/kampanjebokser-forside/sommer-pa-hvaler/