Avgifter & skatter

Flere parkeringsplasser på Skjærhalden?

Publisert den

Hvaler Hytteforening heier på Vidar Asbjørnsens private initiativ til å endre pukkverksplanene til båthotell, verksted for fritidsbåtflåten og parkering og ladestasjoner for el-biler. Initiativet er i tråd med Hvaler Hytteforenings innspill til kommunedelplan for Skjærhalden; forlenge gang- og sykkelveien fra Hvaler kirke til tunellen og anlegge mange flere parkeringsplasser for oss deltidsboende, våre gjester, friluftsfolk, […]

Diverse

HVALER KOMMUNE VIL ETABLERE HYTTEETTERSYN

Publisert den

Fredrikstad blad (25.03.2020) skriver at Hvaler kommune vil etablere hytteettersyn og søker derfor etter frivillige som vil hjelpe dem med den jobben. Ordfører Mona Vauger ønsker å gi noe tilbake til hyttefolket som har reist hjem og må holde seg unna ferieparadiset etter koronautbruddet. Fredrikstad blad skriver at hensikten med dette er at hytteeierne skal […]

Diverse

GRASROTANDELEN

Publisert den

Grasrotandelen hos Norsk Tipping Vi oppfordrer alle medlemmer som spiller hos Norsk Tipping om å knytte seg til Hvaler hytteforening som grasrotmottaker. Det vil styrke vår økonomi. Norsk Tippings grasrotandel ble etablert i 2009, og målet med ordningen er å gi spillerne mulighet til å være med på å fordele noe av overskuddet til Norsk […]

Diverse

Innkalling til årsmøte i Hvaler Hytteforening

Publisert den

Hvaler Hytteforening avholder ordinært årsmøte lørdag 29. juni 2019, klokken 1200 på Folkets Hus, Sydengveien på Spjærøy. Dager I følge foreningens vedtekter skal alle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, være styret i hende innen 6 uker før møtet avholdes. Frist for forslag blir da innen 18. mai 2019.Detaljert sakliste og eventuelle forslag vil bli […]

Diverse

Brev fra Hvaler hytteforening til Hvaler kommune og fylkesmannen ang. avslag om innsetting av to takvinduer på hytte

Publisert den

Ny hytte ble godkjent bygget i 2003 m/2 stk. takvinduer. Eier besluttet å utelate takvinduene for å se om det ble behov med tiden. Eier bruker firmaet Torp Byggconsult til å gjennomføre byggeprosjektet inkl. arbeidet med å søke kommunen. Firmaet avklarer muntlig med kommunen før søknad sendes inn. Tilbakemeldingen fra kommunen var at det burte være greit å sette inn to takvinduer. Søknad sendes og eier mottar 8.1.19 avslag på sin søknad med begrunnelse av at hytta var for godt eksponert.

Diverse

Kunngjøring vedrørende eiendomsskatt 2019 i Hvaler kommune

Publisert den

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelisten ut til gjennomsyn i tre uker fra og med 28. februar 2019. Skattelisten vil bli lagt ut på servicetorget i Hvaler rådhus og på www.hvaler.kommune.no/eiendomsskatt.Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme […]

Diverse

Ulovlige byggearbeider i Hvaler kommune

Publisert den

Fredrikstad blad kan idag (19.02.2019) fortelle at Hvaler kommune får inn mange tips angående byggearbeider som kan være ulovlig i kommunen. De kan blant annet fortelle at de tror tipserne følger godt med på salgsannonser på nettstedet finn.no. Slik det er i dag prioriterer kommunen de som ønsker å bygge lovlig med søknad framfor ulovlighetsoppfølging. […]

Diverse

Dom i sak mellom grunneier og Skjærhalden Gjestehavn

Publisert den

Høyesterett har nå avsagt dom i gjestebryggesaken mellom en grunneier og Skjærhalden Gjestehavn hvor Hvaler kommune vant saken. Dommen gir blant annet veiledning om nærmere innhold i strandretten. Den klargjør også rettens utstrekning i havneområder. Videre gir dommen et eksempel på tap av strandrett ved konkludent atferd. For interesserte kan dere lese hele saken fra […]

Diverse

Vannscooter reglene for Fredrikstad og Hvaler er lovlige

Publisert den

Fredrikstad blad skriver i en artikkel 26. januar 2019 at klagen som ble framsatt mot vannscooter- reglene for Fredrikstad og Hvaler ikke har ført fram. Fylkesmannen avviste klagen. Det var opphevelsen av de sentrale forskriftene i 2017 som gjorde at det ble åpnet for at kommunene kunne lage lokale forskrifter.Dermed er det de lokale vannscooter-reglene […]

Diverse

KARTLEGGING OG VERDISETTING AV FRILUFTSOMRÅDENE PÅ HVALER

Publisert den

Høringsfristen er satt til 04.02.2019 Hvaler kommune har arbeidet med kartlegging og verdisetting av kommunens friluftslivområder. Kommunen ønsker nå å kvalitetssikre arbeidet gjennom en offentlig høring.Hvaler kommune startet dette arbeidet i januar 2018. Kartleggingen vil være et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Metoden vil kunne bidra til å […]