Diverse

Det nærmer seg påske

Posted on

Kultur og fritid – Hvaler kommune skriver på sin hjemmeside: Det nærmer seg påske! Torget er pyntet med påskeliljer, mose, kvist og fjær! En påsketid verdig! Hvaler kommune takker Hvaler hytteforening for midler til påskepynt og til Havfruen Blomster som har pyntet så fint!

Diverse

BRANNVESENET PÅ HVALER GJENNOMFØRER RØYKDYKKERØVELSE 13.03.2021

Posted on

Brannvesenet på Hvaler vil lørdag 13. mars 2021 gjennomføre røykdykkerøvelse på en hytte med adresse Pulservikgata 59 på Kirkøy. Øvelsesstart er kl. 9.00. Det vil i forbindelse med øvelsen bli gjennomført flere innsatser for realistisk trening av brannvesenets røykdykkere. Dette vil tidvis føre til stor røykutvikling. Øvelsen vil avsluttes med en kontrollert nedbrenning av bygget. […]

Avgifter & skatter

Flere parkeringsplasser på Skjærhalden?

Posted on

Hvaler Hytteforening heier på Vidar Asbjørnsens private initiativ til å endre pukkverksplanene til båthotell, verksted for fritidsbåtflåten og parkering og ladestasjoner for el-biler. Initiativet er i tråd med Hvaler Hytteforenings innspill til kommunedelplan for Skjærhalden; forlenge gang- og sykkelveien fra Hvaler kirke til tunellen og anlegge mange flere parkeringsplasser for oss deltidsboende, våre gjester, friluftsfolk, […]

Diverse

HVALER KOMMUNE VIL ETABLERE HYTTEETTERSYN

Posted on

Fredrikstad blad (25.03.2020) skriver at Hvaler kommune vil etablere hytteettersyn og søker derfor etter frivillige som vil hjelpe dem med den jobben. Ordfører Mona Vauger ønsker å gi noe tilbake til hyttefolket som har reist hjem og må holde seg unna ferieparadiset etter koronautbruddet. Fredrikstad blad skriver at hensikten med dette er at hytteeierne skal […]

Diverse

GRASROTANDELEN

Posted on

Grasrotandelen hos Norsk Tipping Vi oppfordrer alle medlemmer som spiller hos Norsk Tipping om å knytte seg til Hvaler hytteforening som grasrotmottaker. Det vil styrke vår økonomi. Norsk Tippings grasrotandel ble etablert i 2009, og målet med ordningen er å gi spillerne mulighet til å være med på å fordele noe av overskuddet til Norsk […]

Diverse

Innkalling til årsmøte i Hvaler Hytteforening

Posted on

Hvaler Hytteforening avholder ordinært årsmøte lørdag 29. juni 2019, klokken 1200 på Folkets Hus, Sydengveien på Spjærøy. Dager I følge foreningens vedtekter skal alle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, være styret i hende innen 6 uker før møtet avholdes. Frist for forslag blir da innen 18. mai 2019.Detaljert sakliste og eventuelle forslag vil bli […]

Diverse

Brev fra Hvaler hytteforening til Hvaler kommune og fylkesmannen ang. avslag om innsetting av to takvinduer på hytte

Posted on

Ny hytte ble godkjent bygget i 2003 m/2 stk. takvinduer. Eier besluttet å utelate takvinduene for å se om det ble behov med tiden. Eier bruker firmaet Torp Byggconsult til å gjennomføre byggeprosjektet inkl. arbeidet med å søke kommunen. Firmaet avklarer muntlig med kommunen før søknad sendes inn. Tilbakemeldingen fra kommunen var at det burte være greit å sette inn to takvinduer. Søknad sendes og eier mottar 8.1.19 avslag på sin søknad med begrunnelse av at hytta var for godt eksponert.

Diverse

Kunngjøring vedrørende eiendomsskatt 2019 i Hvaler kommune

Posted on

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelisten ut til gjennomsyn i tre uker fra og med 28. februar 2019. Skattelisten vil bli lagt ut på servicetorget i Hvaler rådhus og på www.hvaler.kommune.no/eiendomsskatt.Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme […]

Diverse

Ulovlige byggearbeider i Hvaler kommune

Posted on

Fredrikstad blad kan idag (19.02.2019) fortelle at Hvaler kommune får inn mange tips angående byggearbeider som kan være ulovlig i kommunen. De kan blant annet fortelle at de tror tipserne følger godt med på salgsannonser på nettstedet finn.no. Slik det er i dag prioriterer kommunen de som ønsker å bygge lovlig med søknad framfor ulovlighetsoppfølging. […]