Avgifter & skatter

Innspill fra medlemmene

Posted on

Hei, kjære medlemmer! Nå er vi i gang! Svært mange av dere har allerede sendt oss gode innspill som vi kan ta med oss inn i møte med Hvaler kommune. Møte er avtalt i slutten av august og vi vil informere dere om hvordan møte gikk umiddelbart i etterkant.  Har dere noen flere innspill tar […]

Avgifter & skatter

Nå foreligger eiendomsskatten på din hytte!

Posted on

På hjemmesidene til Hvaler kommune kan du nå se hva du må betale i eiendomsskatt!

Kommunestyret vedtok september 20132 å innfør eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen unntatt næringseiendom.

Eiendomsskatt er i Norge en frivillig kommunal skatteform som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. I 2011 hadde 316 av 430 kommuner i Norge eiendomsskatt i en eller annen form.

Det er eiendommens verditakst som danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten skal gjenspeile antatt markedsverdi slik det står i eiendomsskatteloven § 8A-2.

Avgifter & skatter

Takstfolket i full gang på våre hytter

Posted on

Nå er takstfolket i full gang med å fastsette grunnlaget for eiendomsskatten på Hvaler. Kommunen har engasjert 9 personer som nå skal sette «prislappen». Prosedyren for fastsettelse er at skattetakstnemnda skal gjøre det endelige vedtaket om verdi med grunnlaget fra den foretatte takseringen av den enkelte eiendom – så eiendomsskatten! Resultatet vil bli offentliggjort for […]