Avgifter & skatter

Leserbrev fra varaordfører Hans H. Utgård til sak i FB 19.12. Er det løftebrudd å ta ansvar?

Posted on

Fredrikstad Blad (FB) refererer fra kommunestyremøtet i Hvaler ved å sitere noen som verken var i møtet, er kommunestyrerepresentanter eller har stemmerett i Hvaler, nemlig hytteforeningen! Hvaler Hytteforening har utmerket seg over lang tid som en ganske rabiat motstander av eiendomsskatt og kaller det «løftebrudd», når vi vedtar å justere eiendomsskatten til det nivået den […]

Avgifter & skatter

Hvaler øker eiendomsskatten: – Dette er et løftebrudd! står det i Fredrikstad blad 18.12.2020

Posted on

Fredrikstad blad skriver i dag at Hvaler kommune økte eiendomsskatten fra 2,9 promille til 3,5 promille, noe som betyr 8 millioner ekstra til disposisjon for kommunen. Fredrikstad blad skriver også at det i forkant av kommunestyremøtet ble sendt et brev fra Hvaler Hytteforening til sentrale politikere på Hvaler hvor de advarte mot å øke eiendomsskatten. […]

Avgifter & skatter

Eiendomsskatten øker i Hvaler – unødvendig, mener opposisjonen

Posted on

Av Lars Lande, gruppeleder for Høyre, og Eivind Borge, uavhengig representant, HvalerPublisert:16. desember 2020, kl. 11:12. «Hvaler trenger gode løsninger som kan iverksettes nå! Bedre økonomistyring av kommunens inntekter og kostnader, er et slikt tiltak.» LESERBREVDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. I sosiale medier raser debatten om […]

Avgifter & skatter

Et alternativt budsjett!

Posted on

I Fredrikstad Blad 19. november 2020 påpeker Hvaler Høyre i et debattinnlegg sterk bekymring for kostnadsstyringen i kommunen. Partiet mener i innlegget at dårlig kostnadsstyring er hovedgrunnen til at Rådmannen legger frem forslag om å øke eiendomsskatten med 35 % fra dagens 2,9 til 3,9 promille i 2021. Partiet skriver videre at det skal legge […]

Avgifter & skatter

La oss vise styrke!

Posted on

Rådmann la nylig frem budsjettallene for 2021, med en øking av eiendomsskatten fra 2,9 til 3,9 promille. Partiene arbeider nå i ulike fora med budsjettet. La oss håpe at de snur på hver stein for å finne driftsposter der utgifter kan reduseres, og dermed tilpasse driften til det kommunen faktisk har råd til. Flertallet av […]

Avgifter & skatter

Fremskrittspartiets tanker i forbindelse med budsjettarbeidet

Posted on

Kjære Hvaler beboere og hytteeiere! Fremskrittspartiet i Hvaler er stolt av å kunne legge frem et budsjett for Hvaler kommune som prioriterer det viktigste først, å få økonomien på rett spor -uten å øke eiendomsskatten på hjemmet eller fritidseiendommen din i Hvaler kommune. Eiendomsskatten er en skatt som rammer usosialt og uavhengig av eiers betalingsevne. Om man […]

Avgifter & skatter

Flere parkeringsplasser på Skjærhalden?

Posted on

Hvaler Hytteforening heier på Vidar Asbjørnsens private initiativ til å endre pukkverksplanene til båthotell, verksted for fritidsbåtflåten og parkering og ladestasjoner for el-biler. Initiativet er i tråd med Hvaler Hytteforenings innspill til kommunedelplan for Skjærhalden; forlenge gang- og sykkelveien fra Hvaler kirke til tunellen og anlegge mange flere parkeringsplasser for oss deltidsboende, våre gjester, friluftsfolk, […]

Avgifter & skatter

KUNNGJØRING VEDRØRENDE EIENDOMSSKATT 2020 I HVALER KOMMUNE

Posted on

Hvaler kommune har nå lagt ut følgende informasjon – vær obs på klagemuligheten. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomskattelisten ut til gjennomsyn i tre uker fra og med 28. februar 2020. Skattelisten vil bli lagt ut på servicetorget i Hvaler rådhus, biblioteket og på www.hvaler.kommune.no/eiendomsskatt. Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år […]