Avgifter & skatter

Skatteliste for eiendomsskatt på Hvaler er lagt ut til offentlig gjennomsyn.

Posted on

Skatteliste for de skattepliktige eiendommene blir lagt ut til offentlig gjennomsyn etter eiendomsskatteloven paragraf 15. Listene skal ligge tilgjengelig i tre uker regnet fra og med 1. mars. Skattelisten blir lagt ut på servicetorget i Hvaler Rådhus samt på kommunens hjemmeside. Klage på vedtatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen, […]

Avgifter & skatter

Gratis levering av søppel på Sandbakken reduseres

Posted on

Fredrikstad blad skriver 16.01.2022 at ordningen med å kunne levere 350 kg gratis med søppel på Sandbakken per år nå vil bli redusert til 250 kg for 2022. Denne ordningen gjelder alle som betaler renovasjonsavgift til Hvaler kommune. Den gjelder både fastboende og hytteeiere. Det er dessuten en del som du kan levere gratis uten […]

Avgifter & skatter

UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2021 – KLAGE VEDRØRENDE FASTSATT EIENDOMSSKATTETAKST

Posted on

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt 17 desember 2020 for 2021, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 1.mars. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, (gårds-, bruks- og festenummer), eiendoms-skattetakstene, og utregnede eiendomsskattebeløp. Skattelistene er også lagt ut på […]

Avgifter & skatter

Leserbrev fra varaordfører Hans H. Utgård til sak i FB 19.12. Er det løftebrudd å ta ansvar?

Posted on

Fredrikstad Blad (FB) refererer fra kommunestyremøtet i Hvaler ved å sitere noen som verken var i møtet, er kommunestyrerepresentanter eller har stemmerett i Hvaler, nemlig hytteforeningen! Hvaler Hytteforening har utmerket seg over lang tid som en ganske rabiat motstander av eiendomsskatt og kaller det «løftebrudd», når vi vedtar å justere eiendomsskatten til det nivået den […]

Avgifter & skatter

Hvaler øker eiendomsskatten: – Dette er et løftebrudd! står det i Fredrikstad blad 18.12.2020

Posted on

Fredrikstad blad skriver i dag at Hvaler kommune økte eiendomsskatten fra 2,9 promille til 3,5 promille, noe som betyr 8 millioner ekstra til disposisjon for kommunen. Fredrikstad blad skriver også at det i forkant av kommunestyremøtet ble sendt et brev fra Hvaler Hytteforening til sentrale politikere på Hvaler hvor de advarte mot å øke eiendomsskatten. […]

Avgifter & skatter

Eiendomsskatten øker i Hvaler – unødvendig, mener opposisjonen

Posted on

Av Lars Lande, gruppeleder for Høyre, og Eivind Borge, uavhengig representant, HvalerPublisert:16. desember 2020, kl. 11:12. «Hvaler trenger gode løsninger som kan iverksettes nå! Bedre økonomistyring av kommunens inntekter og kostnader, er et slikt tiltak.» LESERBREVDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. I sosiale medier raser debatten om […]

Avgifter & skatter

Et alternativt budsjett!

Posted on

I Fredrikstad Blad 19. november 2020 påpeker Hvaler Høyre i et debattinnlegg sterk bekymring for kostnadsstyringen i kommunen. Partiet mener i innlegget at dårlig kostnadsstyring er hovedgrunnen til at Rådmannen legger frem forslag om å øke eiendomsskatten med 35 % fra dagens 2,9 til 3,9 promille i 2021. Partiet skriver videre at det skal legge […]

Avgifter & skatter

La oss vise styrke!

Posted on

Rådmann la nylig frem budsjettallene for 2021, med en øking av eiendomsskatten fra 2,9 til 3,9 promille. Partiene arbeider nå i ulike fora med budsjettet. La oss håpe at de snur på hver stein for å finne driftsposter der utgifter kan reduseres, og dermed tilpasse driften til det kommunen faktisk har råd til. Flertallet av […]