Avgifter & skatter

Økning i bokostnader i Hvaler, også i 2023

Posted on

Huseierne har offentliggjort sin Bokostnadsindeks, som viser at 2023 kan bli et dyrt år for huseiere.– Vi frykter for husholdningenes økonomi, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne. Sammenlignet med i fjor vil bokostnadene øke med 16%, tror Huseierne. Og det er ikke bare renteøkningen som gjør utslaget, også kommunale utgifter slår hardt ut for […]

Avgifter & skatter

Prisjusteringen gjelder fra 1. desember.

Posted on

Norgesnett setter ned nettleien fra 1. desember! Nettleien har vært høy. Bakgrunnen for dette er at nettselskapene må kjøpe strøm i markedet til en høyere pris enn normalt for å dekke opp tap i nettet. På grunn av motstand i strømledningene, vil noe strøm gå tapt i form av varme mellom der strømmen blir produsert, […]

Avgifter & skatter

Statsbudsjettet lagt frem for 2023

Posted on

Statsbudsjettet ble lagt frem for det norske folk 6. oktober noe det var knyttet store forventninger til. Mange husholdninger er nå presset på grunn av høye bokostnader. Høye strømpriser og økte renter gjør innhugg i mange private budsjetter. I tillegg har vi nå en høy prisvekst på matvarer, drivstoff – såkalte basisvarerHer er noen av […]

Avgifter & skatter

Skatteliste for eiendomsskatt på Hvaler er lagt ut til offentlig gjennomsyn.

Posted on

Skatteliste for de skattepliktige eiendommene blir lagt ut til offentlig gjennomsyn etter eiendomsskatteloven paragraf 15. Listene skal ligge tilgjengelig i tre uker regnet fra og med 1. mars. Skattelisten blir lagt ut på servicetorget i Hvaler Rådhus samt på kommunens hjemmeside. Klage på vedtatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen, […]

Avgifter & skatter

Gratis levering av søppel på Sandbakken reduseres

Posted on

Fredrikstad blad skriver 16.01.2022 at ordningen med å kunne levere 350 kg gratis med søppel på Sandbakken per år nå vil bli redusert til 250 kg for 2022. Denne ordningen gjelder alle som betaler renovasjonsavgift til Hvaler kommune. Den gjelder både fastboende og hytteeiere. Det er dessuten en del som du kan levere gratis uten […]

Avgifter & skatter

UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2021 – KLAGE VEDRØRENDE FASTSATT EIENDOMSSKATTETAKST

Posted on

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt 17 desember 2020 for 2021, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 1.mars. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, (gårds-, bruks- og festenummer), eiendoms-skattetakstene, og utregnede eiendomsskattebeløp. Skattelistene er også lagt ut på […]