Avgifter & skatter

KUNNGJØRING VEDRØRENDE EIENDOMSSKATT 2020 I HVALER KOMMUNE

Publisert den

Hvaler kommune har nå lagt ut følgende informasjon – vær obs på klagemuligheten. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomskattelisten ut til gjennomsyn i tre uker fra og med 28. februar 2020. Skattelisten vil bli lagt ut på servicetorget i Hvaler rådhus, biblioteket og på www.hvaler.kommune.no/eiendomsskatt. Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år […]

Avgifter & skatter

KUNNGJØRING VEDRØRENDE EIENDOMSSKATT

Publisert den

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 15 legger Hvaler kommune ut eiendomsskattelisten til gjennomsyn i 3 uker fra og med 28. februar 2018. Skattelisten vil du finne på servicetorget i Hvaler Rådhus eller på www.hvaler.kommune.no/eiendomsskatt. Du kan sende klage hvert år vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt dersom du ikke klager […]

Avgifter & skatter

Hvaler kommune fikk et overskudd på 18 millioner i 2017

Publisert den

Fredrikstad blad (22.02.2018) kan fortelle at merinntekter og innstramminger sørget for at Hvaler kommune fikk et netto driftsresultat på 18 millioner for 2017. Rådmannen er godt fornøyd med resultatet og gir ros til de ansatte da seksjonene leverte et overskudd på driften på 3,5 millioner. I tillegg er det en merinntekt på skatt på 5,2 […]

Avgifter & skatter

Eiendomsskatt og økte festeavgifter, hvor går tålegrensen?

Publisert den

– Et utspill fra Tomtefesteforbundet v/leder Øyvind Bastiansen Eiendomsskatten var temaet for «Debatten» på NRK torsdag 30.3.2017. Fokus var på hvor stor belastning dette var for vanlige folk, hvor mange allerede befinner seg på tålegrensen med betaling av avgifter. Det jeg også synes fortjener oppmerksomhet i denne sammenhengen, er det uføret en stor gruppe mennesker […]

Avgifter & skatter

Informasjon om nye Sandbakken Miljøstasjon

Publisert den

Da har Hvaler Kommune sendt ut informasjon om den nye miljøstasjonen på Sandbakken, Kirkøy Hvaler Kommune skriver: Alle renovasjonskunder i Hvaler kommune, med unntak av næringskunder, vil motta et eget renovasjonskort. Dette kortet er registrert på den enkelte renovasjonskunde, og kan ikke overdras til andre. I 2017 oppnår du følgende fordeler ved å benytte renovasjonskortet […]

Avgifter & skatter

Ordførerens julegave til innbyggerne på Hvaler ut året

Publisert den

Alle hus og hytter på Hvaler slipper å betale abonnementsgebyr for vann og kloakk i fjerde kvartal. Denne julegaven fra kommunen utgjør 915 kroner i sparte utgifter for en vanlig husstand. I fjor gjorde kommunen det samme. Årsaken er bestemmelser om at kommunalt vann og kloakk skal drives etter selvkostprinsippet. Nå har kommunen oppdaget at […]

Avgifter & skatter

En demokratisk utfordring!

Publisert den

Det store flertallet av de som har eiendom i Hvaler kommune og dermed betaler eiendomsskatt har ingen mulighet til å påvirke hva slags politikk man fører eller hvor høy promille eiendomsskatten blir. Hytteeiere har som kjent ikke stemmerett i kommunen og dette ser jeg på som et stort demokratisk problem. Nå kan det se ut […]