Avgifter & skatter

WEBINAR OM EIENDOMSSKATTEN

Posted on

Etter ønske fra Hytteforeningen, inviterer Hvaler kommune til webinar om eiendomsskatten. Etter en gjennomgang med økonomisjef Karsten Hauge vil det være muligheter for å få svar på spørsmål som er relevante for hytteeierne på Hvaler. Spørsmål som gjelder konkrete saker, blir besvart generelt. Fra kommunen deltar også Elin Karlsen, fagansvarlig i økonomiavdelingen for eiendomsskatten. Webinaret […]

Avgifter & skatter

Mange spørsmål om eiendomsskatten

Posted on

Hytteeiere på Hvaler har nå mottatt grunnlaget for beregning av eiendomsskatten, og med den følger en del spørsmål. Vi skal ta for oss de viktigste her. Selv om skattegrunnlaget generelt har økt, vil, de fleste oppleve at selve skatten ikke er veldig mye høyere i år enn i fjor. Og Hvaler Hytteforening følger nøye med […]

Avgifter & skatter

EIENDOMSSSKATTEN 2024

Posted on

Hytteeierne på Hvaler har nå fått tilsendt grunnlaget for eiendomsskatten 2024. Ønsker du å klage, er klagefristen 19.februar 2024. Klagen må være skriftlig og underskrevet, og den må inneholde en begrunnelse for hva du mener er feil med taksten på din eiendom. Vi gjør også oppmerksom på at det bare er mulig å klage en […]

Avgifter & skatter

Økning i bokostnader i Hvaler, også i 2023

Posted on

Huseierne har offentliggjort sin Bokostnadsindeks, som viser at 2023 kan bli et dyrt år for huseiere.– Vi frykter for husholdningenes økonomi, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne. Sammenlignet med i fjor vil bokostnadene øke med 16%, tror Huseierne. Og det er ikke bare renteøkningen som gjør utslaget, også kommunale utgifter slår hardt ut for […]

Avgifter & skatter

Prisjusteringen gjelder fra 1. desember.

Posted on

Norgesnett setter ned nettleien fra 1. desember! Nettleien har vært høy. Bakgrunnen for dette er at nettselskapene må kjøpe strøm i markedet til en høyere pris enn normalt for å dekke opp tap i nettet. På grunn av motstand i strømledningene, vil noe strøm gå tapt i form av varme mellom der strømmen blir produsert, […]

Avgifter & skatter

Statsbudsjettet lagt frem for 2023

Posted on

Statsbudsjettet ble lagt frem for det norske folk 6. oktober noe det var knyttet store forventninger til. Mange husholdninger er nå presset på grunn av høye bokostnader. Høye strømpriser og økte renter gjør innhugg i mange private budsjetter. I tillegg har vi nå en høy prisvekst på matvarer, drivstoff – såkalte basisvarerHer er noen av […]