Møter

NÅ BLIR DET KOSTBART Å HA HYTTE PÅ HVALER!

Posted on

Går rådmannens forslag til budsjett for 2023 gjennom hos politikerne på Hvaler, vil de kommunaleutgiftene på Hvaler stige mellom 65 og 75 %.Hvaler kommune trenger penger, og ikke overraskende betyr det økte kommunale avgifter. Forfastboende så vel som hytteeiere.På kommunestyre møte i går presenterte rådmann i Hvaler kommune Rune Antonsen en lang liste medforslag for […]

Fritid

Sand Terrasse AS inviterer til infomøte om hotellet på Sand

Posted on

Sand Terrasse AS inviterer til et informasjonsmøte om hotellet på Sand den 8. oktober kl. 12.00 i Florenhallen (Floren 10) på Skjærhalden. Dette er et åpent folkemøte som er ganske tidlig i planprosessen, hvor Griff skal vise frem resultater fra konsekvensutredningen. https://www.hvaler.kommune.no/nyhetsarkiv/informasjonsmote-om-hotellet-pa-sand-bkb4/

Møter

KOMMUNESTYREMØTE – HVALER KOMMUNE 15.09.2022 KLOKKEN 1700

Posted on

Det avholdes kommunestyremøte på Hvaler torsdag 15. september 2022 klokken 1700 på Rådhuset. Sakslista finner du her: https://www.hvaler.kommune.no/innhold/politikk-og-innsyn/motekalender/#se:mote/moteid:1513/utvalgid:12 Fra sakslista kan nevnes: Salg av restområdet ved Åttekanten skole Hvaler sambandet fra 2024 Revidering av eiendomsskattevedtektene for Hvaler kommune Interpellasjoner: a)strømsparetiltak og b) hytta som bolig Kommunestyremøtet streames her: https://kommunetv.hvaler.kommune.no/

Lover og regler

Godt gjennomført medlemsmøte

Posted on

Godt over 90 personer møtte opp på medlemsmøte søndag 27.  mars, da foreningen gjennomførte sitt første medlemsmøte etter pandemien. Temaet denne gangen var «Bygging i strandsonen» og «Ny renovasjonsordning og sortering». Det var tydelig at temaene var av interesse for medlemmene. I tillegg var det innlegg fra Valgkomiteen og advokatkontoret Nicolaisen & Co, samt Agro […]

Møter

Kommunestyremøte 14.10.2021 klokken 1700

Posted on

Det er kommunestyremøte på Hvaler torsdag 14.10.21 klokken 1700 på Rådhuset. Sakslita kan du lese her: https://www.hvaler.kommune.no/innhold/politikk-og-innsyn/motekalender/#se:mote/moteid:1441/utvalgid:12 Dersom du ønsker å følge møtet på nettet, finner du linken her: https://kommunetv.hvaler.kommune.no/

Medlemskap

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HVALER HYTTEFORENING 26.06.2021 KL. 1200 i AULAEN PÅ HVALER UNGDOMSSKOLE PÅ ASMALØY.

Posted on

Saksdokumenter er sendt alle medlemmene som vedlegg til HvalerNytt nr. 2. Vi gjør oppmerksom på at møtet er flyttet til Aulaen på Hvaler ungdomsskole på Asmaløy. Saker til behandling er i tråd med vedtektene. Etter årsmøtet vil det bli arrangert et medlemsmøte. Tema for mdlemsmøtet denne gangen er: ARV OG FREMTIDSFULLMAKT. Det er advokat Ole […]

Møter

Kommunestyremøte på Hvaler 6. mai 2021 klokken 1700

Posted on

Det er kommunestyremøte på Hvaler 6. mai 2021 klokken 1700 på Zoom. Sakslista er her for de som er interessert: https://www.hvaler.kommune.no/innhold/politikk-og-innsyn/motekalender/#se:mote/moteid:1438/utvalgid:12 Møtet kan også følges på denne linken: https://kommunetv.hvaler.kommune.no/