Medlemskap

Påminnelse om årsmøtet 2023 i Hvaler Hytteforening lørdag 1. juli klokken 12:00 på Folkets Hus på Spjærøy.

Posted on

Vi minner om årsmøtet i Hvaler Hytteforening, lørdag 1. juli klokken 12:00 på Folkets Hus på Spjærøy, Sydengveien 44, 1684 Vesterøy. Innkalling og årsmøtedokumentene er sendt det enkelte medlem sammen med medlemsbladet HvalerNytt nr.2/2023. Neptun Network og Redd Hvalerskjærgården kommer til medlemsmøtet, som avholdes i etterkant av årsmøtet og omhandler muddersaken.

Miljø og naturforvaltning

Informasjonsmøte om Borg Havn

Posted on

Neptune Network og Foreningen Redd Hvalerskjærgården arrangerer åpent informasjonsmøte i Fredrikstad Biblioteks Aula i Cicignon tirsdag 25.april klokken 18:00 – 20:00. Spørsmålet er hvilke mudringsmetoder som foreligger, sett i lys av Miljødirektoratets krav om best tilgjengelig teknologi. Det forutsettes at mudderet ikke skal dumpes eller pumpes tilbake i sjøen igjen. Utfordring er å behandle mudderet for eksempel […]

Medlemskap

Fullt hus på medlemsmøtet 12.mars

Posted on

Vellykket medlemsmøte ble avholdt på Hotell Scandic Solli. Aktuelle foredrag om verning av skog, oppfølging av ulovligheter, og informasjon om næringslivet på Hvaler. Engasjerte medlemmer spurte og fikk svar på sine spørsmål. Takk til foredragsholdere og medlemmer som møtte opp og bidro til et vellykket arrangement! Er du ikke medlem? Meld deg inn i Hvaler […]

Medlemskap

Medlemsmøte søndag 12. mars

Posted on

Aktuelle temaer som vil bli belyst: Vil du fjerne trær for å få bedre utsikt? Hør hva verneforskriften betyr for deg. Kommunens oppfølging av ulovligheter. Hva hytteeierne betyr for næringslivet på Hvaler. Meld deg på til: Lisbeth.wiik@hvalerhytteforening.no       Sted er Hotell Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo kl. 16:00-17:30. Enkel bevertning.                      Vi trenger navn, antall […]

Møter

NÅ BLIR DET KOSTBART Å HA HYTTE PÅ HVALER!

Posted on

Går rådmannens forslag til budsjett for 2023 gjennom hos politikerne på Hvaler, vil de kommunaleutgiftene på Hvaler stige mellom 65 og 75 %.Hvaler kommune trenger penger, og ikke overraskende betyr det økte kommunale avgifter. Forfastboende så vel som hytteeiere.På kommunestyre møte i går presenterte rådmann i Hvaler kommune Rune Antonsen en lang liste medforslag for […]

Fritid

Sand Terrasse AS inviterer til infomøte om hotellet på Sand

Posted on

Sand Terrasse AS inviterer til et informasjonsmøte om hotellet på Sand den 8. oktober kl. 12.00 i Florenhallen (Floren 10) på Skjærhalden. Dette er et åpent folkemøte som er ganske tidlig i planprosessen, hvor Griff skal vise frem resultater fra konsekvensutredningen. https://www.hvaler.kommune.no/nyhetsarkiv/informasjonsmote-om-hotellet-pa-sand-bkb4/

Møter

KOMMUNESTYREMØTE – HVALER KOMMUNE 15.09.2022 KLOKKEN 1700

Posted on

Det avholdes kommunestyremøte på Hvaler torsdag 15. september 2022 klokken 1700 på Rådhuset. Sakslista finner du her: https://www.hvaler.kommune.no/innhold/politikk-og-innsyn/motekalender/#se:mote/moteid:1513/utvalgid:12 Fra sakslista kan nevnes: Salg av restområdet ved Åttekanten skole Hvaler sambandet fra 2024 Revidering av eiendomsskattevedtektene for Hvaler kommune Interpellasjoner: a)strømsparetiltak og b) hytta som bolig Kommunestyremøtet streames her: https://kommunetv.hvaler.kommune.no/