Advokatens hjørne

Ny arvelov

Posted on

Innledning Jeg har den siste tiden fått flere henvendelser om innløsning av ubebygd tomt festet for fritidshus. I et sakstilfelle hadde vedkommende overtatt festekontrakten på 1980-tallet vel vitende om byggeforbudet som heftet ved tomten, men satset på at byggeforbudet ville falle bort i løpet av noen år. Da utløp av kontrakten inngått i 1970 nærmet […]

Advokatens hjørne

Festetomter med byggeforbud

Posted on

Innledning Jeg har den siste tiden fått flere henvendelser om innløsning av ubebygd tomt festet for fritidshus. I et sakstilfelle hadde vedkommende overtatt festekontrakten på 1980-tallet vel vitende om byggeforbudet som heftet ved tomten, men satset på at byggeforbudet ville falle bort i løpet av noen år. Da utløp av kontrakten inngått i 1970 nærmet […]

Advokatens hjørne

Reklamere over håndverkertjenester?

Posted on

Av Advokat Lasse Groven Egeberg – Advokatfirmaet Nicolaisen Selv om man har benyttet seg av faglærte håndverkere, er det ikke alltid at resultatet blir slik man forventer. Noen håndverkere har hastverk, bruker uegnede produkter, utfører arbeidet unøyaktig, ikke i overenstemmelse med retningslinjer/ forskrifter og etterlater seg ufagmessige løsninger. Konsekvensen kan være mer eller mindre katastrofal […]

Advokatens hjørne

VA-anlegg

Posted on

Forholdet til grunneier og kommune Av advokat Ole Sperre, Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Mange lurer på hvordan man går frem for å tilkoble VA-ledning (vann- og avløpsledning), hva koster det i form av anleggsutgifter, tilkoblingsavgifter og vederlag til grunneier og anleggseier. Hva bør man vite ved inngåelse av grunneieravtaler og tilkoblingsavtaler. Spørsmålene er aktuelle […]

Advokatens hjørne

Skal hytta utvides?

Posted on

Forholdet til grunneier og kommune v/Advokat Lasse Groven Egeberg – Advokatfirmaet Nicolaisen Det er siden sist kommet inn en rekke henvendelser til både hytteforeningen og til oss med spørsmål knyttet til ønsker om utvidelser av hytter rundt omkring i landet. På bakgrunn av dette er vi blitt oppfordret til å skrive litt om tematikken – […]