Diverse

Brev fra Hvaler hytteforening til Hvaler kommune og fylkesmannen ang. avslag om innsetting av to takvinduer på hytte

Oslo, 20. mars 2019

Til:

Hvaler kommune v/rådmann Dag W. Eriksen (dawe@hvalerkommune.no)

Ordfører Eivind Borge (FrP) (enob@hvaler.kommune.no)

Mona Vauger (A) monavauger@gmail.com

Kim-Erik Ballovare (kimbal@hvaler.kommune.no)

Wiggo Sørlien (FrP) wiggosorlien@outlook.com)

Anne Marti Skovly (MDG) (annsko@ostfoldfk.no)

Jonas Bremtun (H) jonasfoersundbremtun@gmail.com)

Fylkesmann i Oslo og Viken (fmovpost@fylkesmann.no)

Vedrørende sak om «Innsetting av takvinduer»

Hvaler Hytteforening referer til ovennevnte sak som nå har versert i ulike media. Vi kan opplyse om at eier, og søker i denne saken er medlem av Hvaler Hytteforening. Styret har nå fått henvendelse fra medlemmet i tillegg til at flere medlemmer av foreningen har tatt kontakt med oss om ovennevnte sak.  

I denne saken må det ha gått prestisje: Det kan ikke være seriøst ment at en «Frykter for lysforurensning» og at dette er bakgrunnen for ikke å godkjenne en søknad om å sette inn to takvinduer. Hytta ligger langt inne på land omgitt av skog og annen vegetasjon! Ser en på foto som er vist til av kommunen, eller tar en befaring skimtes så vidt hytta blant trær og busker.

Bruken av en fritidseiendom endres på lik linje med at livsløpet endres i en familie. Dette får igjen en følge for fritidsboligens utforming og bruk. Familier blir større og hytta brukes på en annen måte i dag enn tidligere.  

Kort historikk i saken:

Ny hytte ble godkjent bygget i 2003 m/2 stk. takvinduer. Eier besluttet å utelate takvinduene for å se om det ble behov med tiden. Eier bruker firmaet Torp Byggconsult til å gjennomføre byggeprosjektet inkl. arbeidet med å søke kommunen. Firmaet avklarer muntlig med kommunen før søknad sendes inn. Tilbakemeldingen fra kommunen var at det burte være greit å sette inn to takvinduer. Søknad sendes og eier mottar 8.1.19 avslag på sin søknad med begrunnelse av at hytta var for godt eksponert.

Eier svarer på dette via konsulentfirmaet og får svar fra kommunen 16.1. at hytta er ikke godt eksponert, men kommunen har ikke praksis for å godkjenne takvinduer på en hytte.

12.2.19 ble det levert inn flere foto for å vise hyttas plassering til kommunen, kommunen kom på befaring og noen dager senere –samme dag som innlegget var i Fredrikstad blad kom et nytt avslag fra kommunen.

Saken har vært til høring hos fylkesmannen og fylkesmannens miljøvernavdeling skriver at de er av den oppfatning at dersom det skal gis dispensasjon for byggetiltak i strandsonen må det være allmennhetens interesser som skal prioriteres her. Utgangspunktet er at hytter i LNF-områder ikke skal endres på noen måte. Målet er å bevare eller forbedre eksisterende situasjon, ut fra hensynet til landbruks- natur- og friluftsinteresser. Kommunen kan som Fylkesmannen ikke se at innsetting av takvinduer vil medføre en forbedring av allmennhetens interesser i strandsonen. Selv om selve innsettingen av takvinduene ikke vil medføre vesentlige ulemper med hensyn til allmenn ferdsel, vil de kunne medføre at hytta blir mer synlig og fremtredende i landskapsbildet. 

Hvaler hytteforening støtter søkeren når han skriver i sin søknad at situasjonen på eiendommen forblir uendret. Innsetting av to takvinduer anses som en minimal forandring. Videre blir det påpekt at tiltaket verken vil påvirke landskapshensyn, naturvernhensyn eller ferdsels- og friluftsinteresser. Tiltaket vil medføre bedre lysforhold og muligheten for lufting på fritidsboligens hems.

Hvaler Hytteforening stiller seg også undrende til at denne endringen skal være noe forskjell fra at det plasseres solcellepaneler på tak i kommunen. Disse er absolutt synlige for allmennheten, men er en akseptabel løsning som vi ser mer og mer av i kommunen.

Hvaler Hytteforening ber kommunen virkelig om å vurdere denne saken på nytt. Det kan ikke være slik at tillatelser skal basere seg på en generell praksis. Noen form for forurensing kan en vel heller ikke her gjemme seg bak. Hytta er omgitt av vegetasjon og brukes nok på den tiden av året hvor vi har mest lys.

Hytteeiere på Hvaler legger igjen store verdier på Hvaler som igjen bidrar til inntekter og sysselsetting. Vi har i denne saken en formening om at hytteeiere blir behandlet og sett på med andre øyne enn hva fastboende blir!

Mvh

for styret i Hvaler Hytteforening

Mona Flemmen                                            

Leder (sign)                                                                

Kopi:   Erik Mørk (eier og søker)

            Styret Hvaler Hytteforening

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.