Hvaler Hytteforening

Hvaler Hytteforening arbeider aktivt med spørsmål vi mener har stor betydning for hytteeiere på Hvaler.   Styret møter ordføreren og andre politikere, samt jevnlige møter med administrasjonen i kommunen (Samarbeidsforum).

 

Kommunale avgifter

Hvaler Hytteforening arbeider for at de kommunale avgiftene reflekterer kvaliteten på de tjenester som tilbys. Vi mener at kommunen må etterstrebe å ha lave avgifter med en tilfredsstillende kvalitet.

Eiendomsskatt

Hvaler Hytteforening arbeider aktivt for at politikerne på Hvaler forstår betydningen av å opprettholde en lav promille på eiendomsskatten på fritidsboliger, da majoriteten ikke har Hvaler som bostedsadresse, og således ikke nyter godt av alle kommunens tjenester.

Styret mener at eiendomsskatten må reflektere de faktiske tjenester kommunen leverer til hyttefolket, og ikke fremstå som et tiltak for å redde kommunebudsjettet. Kommunen må fokusere på å effektivisere egen drift og ikke bygge opp en stor administrasjon.

%d bloggere liker dette: