Hvaler Hytteforening

Hvaler Hytteforening arbeider aktivt med spørsmål vi mener har stor betydning for hytteeiere på Hvaler.   Styret møter ordføreren og andre politikere, samt jevnlige møter med administrasjonen i kommunen (Samarbeidsforum).

 

Kommunale avgifter

Hvaler Hytteforening arbeider for at de kommunale avgiftene reflekterer kvaliteten på de tjenester som tilbys. Vi mener at kommunen må etterstrebe å ha lave avgifter med en tilfredsstillende kvalitet.

Eiendomsskatt

Hvaler Hytteforening arbeider aktivt for at politikerne på Hvaler forstår betydningen av å opprettholde en lav promille på eiendomsskatten på fritidsboliger, da majoriteten ikke har Hvaler som bostedsadresse, og således ikke nyter godt av alle kommunens tjenester.

Styret mener at eiendomsskatten må reflektere de faktiske tjenester kommunen leverer til hyttefolket, og ikke fremstå som et tiltak for å redde kommunebudsjettet. Kommunen må fokusere på å effektivisere egen drift og ikke bygge opp en stor administrasjon.

Advokatfirma Nicolaisen & CO

Medlemskap i Hvaler Hytteforening innebærer også at du har tilgang til juridisk bistand. Advokatfirma Nicolaisen & CO er foreningens samarbeidspartner for juridisk hjelp til våre medlemmer. Se firmaets hjemmeside på www.advonico.no.

Foreningen gir medlemmer gratis svar på juridiske problemstillinger innenfor rammen av 30 minutter pr. saksforhold, uavhengig av rettsområde. Det vil si at tilbudet kan brukes både til hytterelaterte temaer, og annet som arv eller pengekrav.

Nødvendig tid på samme sak utover de gratis 30 (individuelle medlemmer) minuttene faktureres med 20 %  eller 30 % rabatt på ordinær salærsats. (Prosentsatsen er differanse mellom en junior/senior advokat). Tilbudet er ikke begrenset til én sak i året.

Ved henvendelser ring 64830000 – spør etter advokat Lasse Egeberg eller advokat Per Baklund. Informer om ditt medlemsnummer i Hvaler Hytteforening som du finner på betalt giro eller på ditt medlemskort.

Det er selvsagt kun medlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende år, som kan benytte seg av denne tjenesten. For å lette saksgangen og spare tid ha klart ditt medlemsnummer. Vi anbefaler også at henvendelser forberedes nøye ved å ha alle dokumenter og avtalegrunnlag osv. klart når du tar kontakt. Lykke til!