Ukategorisert

PARKERING MED URSKIVE PÅ HVALER

Posted on

I samarbeid med Oslofjorden friluftsråd har Hvaler kommune innført parkering med urskive på enkelte parkeringsplasser. Urskivene er tilgjengelige på Servicetorget. Du finner mer informasjon, samt hvilke parkeringsplasser dette gjelder her, under punktet 12/24 timers parkering.

Lover og regler

Åpen areal- og byggesakskveld tirsdag 19.04.22

Posted on

Hvaler kommune kommer med et tilbud til hus- og hytteeiere på Hvaler: Lurer du på hvilke byggemuligheter du har på din eiendom? Kanskje lurer du på om det er mulig å dele opp en tomt, eller trenger hjelp til utfylling av søknadskjema? Vi har kveldsåpent på rådhuset tirsdag 19.04. kl. 16-20 og er klare til […]

Diverse

Boliger til Ukrainske flyktninger – hva med bruk av din fritidsbolig?

Posted on

Hvaler kommune har allerede mottatt noen urkrainske flyktninger, men det forventes at detkan komme flere. Kommunen oppfordrer derfor privatpersoner som har hus/leilighet/rom ellerfritidsbolig, som kan brukes til bosetting av flyktninger om å ta kontakt med Servicetorget påtelefon 6937500. Dersom det kunne være aktuelt for deg å tilby husrom i din hytte anmoderhytteforeningen deg om å […]

Avgifter & skatter

Skatteliste for eiendomsskatt på Hvaler er lagt ut til offentlig gjennomsyn.

Posted on

Skatteliste for de skattepliktige eiendommene blir lagt ut til offentlig gjennomsyn etter eiendomsskatteloven paragraf 15. Listene skal ligge tilgjengelig i tre uker regnet fra og med 1. mars. Skattelisten blir lagt ut på servicetorget i Hvaler Rådhus samt på kommunens hjemmeside. Klage på vedtatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen, […]

Reguleringer/Infrastruktur

Asfaltering av fylkesveiene på Hvaler i 2022

Posted on

I løpet av 2022 skal Viken fylkeskommune legge ut ca. 190 324 tonn asfalt på i overkant av 250 kilometer fylkesvei. Arbeidene starter opp i mai og varer til oktober 2022. På Hvaler skal det legges asfalt på følgende fylkesveier i 2022: Fv. 1126 Bekkene – Spjærøy Fv. 1136 Hvaler kirke – Grinda Fv. 1140 Svanekil – […]

Helse

Lettelser i coronatiltak fra 12. februar 2022

Posted on

Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Noen regler beholdes for Svalbard. Endringene gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10.00. – Koronapandemien utgjør ikke lenger en stor helsetrussel for de fleste av oss. Omikronviruset gir langt mindre alvorlig sykdom, og vi er […]

Kommunikasjon

Prisene endres både for det lokale busstilbudet og for båt- og fergesambandet på Hvaler.

Posted on

Den årlige prisøkningen dekker inn kostnadene kollektivtrafikken får på grunn av økte priser ellers i samfunnet. Prisene på enkeltbilletter endres ikke, men prisene for periodebilletter for buss og Hvalerferga og frakt av kjøretøy med Hvalerferga økes. I tillegg justeres prisen for billetter solgt i app. Samlet utgjør dette 2,5 % av våre billettinntekter. Dette tilsvarer indeks for […]

Helse

Regjeringen fjerner svært mange koronatiltak.

Posted on

Folk blir mindre syke av den virusvarianten som nå herjer, og vaksinen gir oss god beskyttelse. Derfor fjerner regjeringen svært mange av koronatiltakene. Endringene gjelder fra klokken 23.00 tirsdag 1. februar. – Den virusvarianten vi har nå, gir mindre alvorlig sykdom enn tidligere varianter. Og selv om mange blir smittet, blir færre innlagt på sykehus. […]