Diverse

HVALER KOMMUNE VIL ETABLERE HYTTEETTERSYN

Publisert den

Fredrikstad blad (25.03.2020) skriver at Hvaler kommune vil etablere hytteettersyn og søker derfor etter frivillige som vil hjelpe dem med den jobben. Ordfører Mona Vauger ønsker å gi noe tilbake til hyttefolket som har reist hjem og må holde seg unna ferieparadiset etter koronautbruddet. Fredrikstad blad skriver at hensikten med dette er at hytteeierne skal […]

Ukategorisert

ENDRING I NY HYTTEFORSKRIFT

Publisert den

Forskriften som forbyr opphold på hytte i annen kommune vil bli endret til at overnatting er forbudt. Unntaket er om man bor sammen med en som er smittet. Da kan man overnatte på hytta, mens den smittede må bli hjemme..§ 5 lyder nå:Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er […]

Miljø og naturforvaltning

Godkjenner utbygging på Stokken

Publisert den

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner utbygging på Stokken i Hvaler kommune. Fylkesmannens innsigelse mot utbygging i strandsonen ble ikke tatt til følge.Publisert 25.02.2020 Departementet har lagt vekt på kommunens ønske om å legge til rette for et opplevelses- og turistsenter ved innfartsporten Stokken på Hvaler, og mener miljøkonsekvensene av tiltaket er begrensede. Departementets avgjørelse kan du lese her. […]

Avgifter & skatter

KUNNGJØRING VEDRØRENDE EIENDOMSSKATT 2020 I HVALER KOMMUNE

Publisert den

Hvaler kommune har nå lagt ut følgende informasjon – vær obs på klagemuligheten. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomskattelisten ut til gjennomsyn i tre uker fra og med 28. februar 2020. Skattelisten vil bli lagt ut på servicetorget i Hvaler rådhus, biblioteket og på www.hvaler.kommune.no/eiendomsskatt. Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år […]

Møter

HVALER NÆRINGSPRIS

Publisert den

Hvaler Næringspris gikk til sjømatrestauranten Første Reis! 60 deltagere var på Hvalerkonferansen og fikk høre om det store engasjementet avstemmingen har ført til på Hvaler. Over 1000 tomler opp sammenlagt for de 3 flotte kandidatene. Men altså, aller flest gikk til sjømatrestauranten Første Reis. De fikk et vakkert maleri av Hvalerkunstner Rita Lilleheier og en […]

Diverse

GRASROTANDELEN

Publisert den

Grasrotandelen hos Norsk Tipping Vi oppfordrer alle medlemmer som spiller hos Norsk Tipping om å knytte seg til Hvaler hytteforening som grasrotmottaker. Det vil styrke vår økonomi. Norsk Tippings grasrotandel ble etablert i 2009, og målet med ordningen er å gi spillerne mulighet til å være med på å fordele noe av overskuddet til Norsk […]

Diverse

Brev fra Hvaler hytteforening til Hvaler kommune og fylkesmannen ang. avslag om innsetting av to takvinduer på hytte

Publisert den

Ny hytte ble godkjent bygget i 2003 m/2 stk. takvinduer. Eier besluttet å utelate takvinduene for å se om det ble behov med tiden. Eier bruker firmaet Torp Byggconsult til å gjennomføre byggeprosjektet inkl. arbeidet med å søke kommunen. Firmaet avklarer muntlig med kommunen før søknad sendes inn. Tilbakemeldingen fra kommunen var at det burte være greit å sette inn to takvinduer. Søknad sendes og eier mottar 8.1.19 avslag på sin søknad med begrunnelse av at hytta var for godt eksponert.