Ukategorisert

Høringsuttalelse for Ytre Hvaler Nasjonalpark

Posted on

Hvaler Hytteforening har gjennomgått konsekvensutredningen og verneplanen, og vi ser mange positive sider ved å opprette en Nasjonalpark og i det som står skrevet i verneforskriften. De foreslåtte fartsbegrensningene på sjøen er vi absolutt positive til, men kan se nytten av å tidsbegrense disse slik at de skal overholdes i perioden 01.05. – 01.09. da […]

Tomtefeste

Liv Strand saken

Posted on

Spørsmålet var om festeavgiften skulle reguleres i samsvar med endringen i pengeverdi, eller med basis i dagens tomteverdi og rentenivå. Festekontrakten fra 1965 hadde flg reguleringsklausul: «Partene har rett til å kreve avgiften regulert hvert 10 år. Kommer enighet ikke i stand, fastsettes avgiften ved skjønn.» Norges Bondelag frykter nå at tomtefestedommen på Kjerringholmen kan […]

Tomtefeste

Liv Strand fikk medhold i Høyesterett

Posted on

Festeavgiften skal reguleres etter pengeverdi Spørsmålet var om festeavgiften skulle reguleres i samsvar med endringen i pengeverdi, eller med basis i dagens tomteverdi og rentenivå. Festekontrakten fra 1965 hadde flg reguleringsklausul: «Partene har rett til å kreve avgiften regulert hvert 10 år. Kommer enighet ikke i stand, fastsettes avgiften ved skjønn.» I 2002 krevde grunneier […]