Miljø og naturforvaltning

MUDRINGEN I BORG HAVN ER I GANG!

Posted on

Mandag 7. november, begynte mudringen av forurenset masse fra sjøbunnen utenforkaia ved Denofa i Fredrikstad.Det store spørsmålet: Hvordan er konsistensen på det som kom opp? Var det noenlundefast, eller bare en løs suppe? I det siste tilfelle kunne faren for spredning vært betydelig.Heldigvis er det i første omgang snakk om relativt faste masser.Norges Geotekniske Institutt […]

Kommunikasjon

Kjøkøysund brua – er den virkelig trygg som det sies?

Posted on

Fredrikstad Blad skriver nå om usikkerheten som har oppstått rundt Kjøkøysund bru og det nye dekke. Erling Rebnord, leder i Kjøkøy velforening, forteller til FB at flere er engstelige etter at det nye dekket har gitt mer vibrasjon i brua. Ifølge bruforvalter Kine Thoresen skal rystelsene være «ufarlige, men kan oppleves som ubehagelige.» Det ble […]

Møter

NÅ BLIR DET KOSTBART Å HA HYTTE PÅ HVALER!

Posted on

Går rådmannens forslag til budsjett for 2023 gjennom hos politikerne på Hvaler, vil de kommunaleutgiftene på Hvaler stige mellom 65 og 75 %.Hvaler kommune trenger penger, og ikke overraskende betyr det økte kommunale avgifter. Forfastboende så vel som hytteeiere.På kommunestyre møte i går presenterte rådmann i Hvaler kommune Rune Antonsen en lang liste medforslag for […]

Politikk

Kommunestyremøte på Hvaler torsdag 3. november 2022 klokken 1700

Posted on

På agendaen står blant annet: Behandling av søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse 1 – etablering av sjøbunnsdeponi – Møkkalasset og Svaleskjær. Flytende badstue i Skjærhalden – Modell for realisering. Tertialrapport 2. tertial 2022. Hele innkallingen finner du her: https://www.hvaler.kommune.no/innhold/politikk-og-innsyn/motekalender/#se:mote/moteid:1514/utvalgid:12 Du kan også følge kommunestyremøte på web: https://kommunetv.hvaler.kommune.no

Kommunikasjon

VEDLIKEHOLD I HVALERTUNNELEN

Posted on

Hvalertunnelen skal vedlikeholdes de neste tre ukene og en må regne med kolonnekjøring og ventetid på kveld og natt. Oppstart er 24. oktober 2022. Trafikken vil bli dirigert med kolonnekjøring og ledebil mellom klokken 2100 til 0530 fra mandag til fredag i disse ukene.

Næringsliv

Hotellet på Sand reduseres til 14 etasjer

Posted on

Fredrikstad blad skriver i dag 24.10.2022 at i kveld kan det komme en avgjørelse i hotellsaken. Investorene har kuttet hotellet på Sand kraftig i høyden, og antyder nå 14 etasjer i følge Fredrikstad blad. I kveld, mandag, vil trolig Hvaler Arbeiderparti bestemme seg. Arbeiderpartiet kan avgjøre hotellsaken, skriver Fredrikstad blad. https://www.f-b.no/kutter-hotellet-til-14-etasjer-i-kveld-kan-det-komme-en-avgjorelse/s/5-59-2758929

Fritid

Etablerer kystsonenettverk for Oslofjorden

Posted on

26 kystkommuner, fylkeskommunene og Statsforvalterne langs Oslofjorden, Oslofjordens Friluftsråd og Miljødirektoratet, har nå etablert et nettverket som skal jobbe for å bedre allmennhetens tilgang til fjorden. Viken fylkeskommune bidrar på den måten til å oppfylle et viktig tiltak i Oslofjordplanen.  Se regjeringens «Helhetlig tiltaksplan for en rik og ren Oslofjord med et aktivt friluftsliv» Det første […]

Politikk

KUNNGJØRING AV POLITISKE MØTER

Posted on

Her finner du oversikt over de kommende politiske møtene i Hvaler kommune: https://www.hvaler.kommune.no/nyhetsarkiv/kunngjoring-politiske-moter6/ Sakspapirer, referater m.m. finner på «Politisk møtekalender» på kommunens nettside: https://www.hvaler.kommune.no/innhold/politikk-og-innsyn/motekalender/

Politikk

Formannskapsmøte i Hvaler kommune torsdag 20.10.2022 klokken 1700

Posted on

Det er formannskapsmøte i Hvaler kommune til torsdag. Her er noen av sakene fra kartet: Tertialrapport for 2. tertial 2022. Flytende badstue i Skjærhalden – modell for realisering. Spørsmål om Hvaler kommunes deltakelse i Tall Ships Race Fredrikstad 2023. Her finner du hele sakslista for møtet: https://www.hvaler.kommune.no/innhold/politikk-og-innsyn/motekalender/#se:mote/moteid:1508/utvalgid:9