Ukategorisert

Årsmøte i Hvaler Hytteforening

Publisert den

Hvaler Hytteforening avholder sitt årsmøte lørdag 4. juli 2020 klokken 12.00 i Hvalerhallen på Asmaløy. I forhold til smittevernreglene har vi i år flyttet årsmøtet til Hvalerhallen på Asmaløy. Her er det bedre plass så vi trygt kan gjennomføre et årsmøte med de regulatoriske bestemmelsene som nå gjelder. Vi rigger oss til med god avstand […]

Politikk

HØRING – HVALER KOMMUNEPLANS SAMFUNNSDEL

Publisert den

Her kan hver enkelt av dere komme med innspill til Hvaler kommunes samfunnsplan. Kommuneplanen består av 2 deler, arealplan og samfunnsplan. Samfunnsplanen vil igjen være styrende for kommunens arealplan. Har du innspill eller ønsker må du gi uttrykk for det innen 20. august til Hvaler kommune. Hvaler Hytteforening vil delta aktivt i denne høringen og […]

Reguleringer/Infrastruktur

PAPIRFRITT PARKERINGSSYSTEM PÅ HVALER

Publisert den

25.05.2020 kl 14.00 Papirfritt parkeringssystem er innført på Hvaler Kommunes parkeringsplasser. Automatene fungerer slik at man taster inn registreringsnummeret på kjøretøyet, mc eller moped, og betaler for det tidsrommet man planlegger å stå parkert.Parkeringslappen i frontruta blir da overflødig– parkeringsvaktene skanner registreringsnummeret for å sjekke om du har betalt. Du kan lese mer om dette her.

Ukategorisert

TEMAPLAN PARKERING,ELBIL-LADING OG LOKAL KOLLEKTIV TRANSPORT

Publisert den

TEMAPLAN PARKERING, ELBIL-LADING OG LOKAL KOLLEKTIV TRANSPORT I formannskapet 23.04.2020 i sak PS 48/20 skal også temaplan parkering, elbli-lading og lokal kollektiv transport diskuteres. Denne temaplanen belyser og problematisere de mange ulike sider av etablering, håndhevelse og utvikling av gode parkeringsløsninger i Hvaler Kommune. Videre settes det fokus på det stadig kende behovet for ladeløsninger […]

Ukategorisert

OPPSTART AV ARBEIDET MED KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Publisert den

PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN OG KOMMUNAL PLANSTRATEGI PÅ HVALER 2020-2031. Samfunnsdelen er det viktigste strategiske dokumentet til kommunen, og vil være førende forfremtidige arealplan, temaplaner og reguleringsplaner. Rådmannen mener at samfunnsdelen er i tråd mednasjonale føringer om forventinger til kommunal og regional planlegging 2019-2023, og de føringer som ligger i de regionale plandokumentene for Østfold.Kommuneplanen består […]

Politikk

Hvilken status har egentlig hyttefolket på Hvaler?

Publisert den

Leserbrev sendt Fredrikstad blad De nasjonale myndigheter gikk ut og la ned forbud for å overnatte på egne hytter. Dette ble respektert og overholdt stort sett av de fleste hytteeierne på Hvaler. Til tross for dette var det mange ukvemsord og mange lite hyggelige kommentarer til hyttefolket i de digitale medier. Det er faktisk anledning […]

Politikk

Hvaler står tom – nasjonale retningslinjer er gitt!

Publisert den

Styret i Hvaler Hytteforening har i dag mottatt understående brev fra ordfører Mona Vauger. Vi opplever alle nå en helt unik situasjon. Vi kan her lese at samtlige politiske partier på Hvaler står bak dette brevet til hyttefolket på Hvaler. Kjære hytteeiere.I denne helt spesielle tiden har vi som innbyggere og folkevalgte på Hvaler fått […]