Møter

Årsmøtet 2011

Hvaler Hytteforening holder årsmøte lørdag 25. juni 2011 kl.14.00 i Hvalerhallen, Asmaløy

I følge foreningens vedtekter skal alle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, være styret i hende innen 6 uker før møtet avholdes. Det vil si at siste frist for innlevering av forslag til årsmøtet er 15. mai 2010. Detaljert saksliste og eventuelle forslag presenteres i neste nr.av Hvaler-nytt.