MedlemskapMøter

Årsmøtet 29.06.2024 på Folkets hus.

Fullt hus på årsmøtet på Folkets hus på Spjærøy.

Ordfører Mona Vauger kom og informerte om prosjektet «Hvaler hele året», og Skjærhalden planen med mulighet for omregulering til bolig. Fergetrafikken ble selvfølgelig nevnt men kun 2 tilstede fra de østre øyene.

HvalerNytt fyller 30 år, noe som ble feiret med kake.

Årsmøtet ble langvarig med mange saker og innlegg, men vi kom i mål. Flere erfaringer å ta med seg videre til neste år.

Hyggelig avslutning på medlemsmøtet med Tor Jevne fra Jotun som informerte om utvendig vedlikehold av våre fritidsboliger.