DiversePolitikk

Kartlegging av Hyttefolkets bidrag Til Hvalersamfunnet

Spørrundersøkelse – Kartlegging av Hyttefolkets bidrag Til Hvalersamfunnet

Hvaler Hytteforening har engasjert Østfoldforskning til å foreta en undersøkelse for å kartlegge hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet. Vi ber om at medlemmer som blir kontaktet i forbindelse med denne undersøkelsen tar seg tid til å svare på undersøkelsen slik at datagrunnlaget blir best mulig.

Les e-posten til medlemmene

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *