Tomtefeste

Liv Strand saken

Spørsmålet var om festeavgiften skulle reguleres i samsvar med endringen i pengeverdi, eller med basis i dagens tomteverdi og rentenivå. Festekontrakten fra 1965 hadde flg reguleringsklausul: «Partene har rett til å kreve avgiften regulert hvert 10 år. Kommer enighet ikke i stand, fastsettes avgiften ved skjønn.»

Norges Bondelag frykter nå at tomtefestedommen på Kjerringholmen kan ramme utkant-Norge verre enn noen hadde forestilt seg.

– I verste fall kan denne dommen få konsekvenser for flere titusener av festekontrakter, sier juridisk fagsjef i Norges Bondelag, Ole Jacob Heimen.

Link til artikkel i Fredrikstad Blad